Văn bản

Kế hoạch 136/KH/TU - Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI) "về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" In trang
12/08/2020 02:00 CH

Kế hoặc 136/KH/TU - Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI) "về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"

Lượt xem: 36
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000145138
  • Đang online: 44
  • Trong tuần: 3.230
  • Trong tháng: 22.468
  • Trong năm: 137.843