BCH Đảng bộ tỉnh khoá I (1977-1979) In trang
01/01/1977 10:18 SA
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Trần Lê Bí Thư Tỉnh uỷ
2 Đỗ Quang Thắng Phó Bí thư Thường trực
3 Lê Thứ Phó Bí thư-Chủ tịch UBND tỉnh
4 Huỳnh Minh Nhựt Uỷ viên Ban thường vụ
5 Phạm Thuần Uỷ viên Ban thường vụ
6 Nguyễn Xuân Khanh Uỷ viên Ban thường vụ
7 Lê Văn Phận Uỷ viên Ban thường vụ
8 Phạm Văn Kha Uỷ viên Ban thường vụ
9 Nguyễn Xuân Du Uỷ viên Ban thường vụ
10 Trần Thành Uỷ viên Ban thường vụ
11 Trần Đức Hoài Uỷ viên Ban thường vụ
12 Đinh Sỹ Uẩn Tỉnh uỷ Viên
13 Lê Đạo Tỉnh uỷ Viên
14 Lê Trâm Tỉnh uỷ Viên
15 Chế Đặng Tỉnh uỷ Viên
16 Nguyễn Lâm Tỉnh uỷ Viên
17 K’Che Tỉnh uỷ Viên
18 Ngô Hồi Tỉnh uỷ Viên
19 Đồng Sỹ Kỳ Tỉnh uỷ Viên
20 Nguyễn Như Tỉnh uỷ Viên
21 Đinh Lê Tỉnh uỷ Viên
22 Nguyễn Thanh Sơn Tỉnh uỷ Viên
23 Nguyễn Thanh Bình Tỉnh uỷ Viên
24 Hoàng Giang Tỉnh uỷ Viên
25 Hồ Ngọc Tấn Tỉnh uỷ Viên
26 Từ Ngọc Hảo Tỉnh uỷ Viên
27 Hà Huy Do Tỉnh uỷ Viên
28 Hà Ngọc Bích Tỉnh uỷ Viên
29 Võ Tấn Tỉnh uỷ Viên
30 Phạm Ngọc Châu Tỉnh uỷ Viên
31 Cha Ma Lé Nghèo Tỉnh uỷ Viên
32 Trần Thị Khả Tỉnh uỷ Viên
33 Nguyễn Ngọc Bích Tỉnh uỷ Viên
34 Phan Thị Gởi Tỉnh uỷ viên dự khuyết
35 Hoàng Văn Cao Tỉnh uỷ viên dự khuyết
36 Nguyễn Viên Tỉnh uỷ viên dự khuyết
Lượt xem: 494
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000331395
  • Đang online: 39
  • Trong tuần: 6.057
  • Trong tháng: 10.221
  • Trong năm: 103.636