BCH Đảng bộ tỉnh khoá IV (1986-1990) In trang
01/01/1986 10:17 SA
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Nguyễn Trung Tín Bí Thư Tỉnh uỷ
2 Nguyễn Xuân Du Phó Bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh
3 Nguyễn Duy Anh Phó Bí thư Thường trực
4 Nguyễn Quán Huệ Uỷ viên Ban thường vụ
5 Nguyễn Ánh Minh Uỷ viên Ban thường vụ
6 Hà Huy Do Uỷ viên Ban thường vụ
7 Vũ Linh Uỷ viên Ban thường vụ
8 Phạm Văn Kha Uỷ viên Ban thường vụ
9 Trịnh Khiết Uỷ viên Ban thường vụ
10 Trần Đức Tấn Uỷ viên Ban thường vụ
11 Chế Đặng Uỷ viên Ban thường vụ
12 Phạm Thu Nhi Uỷ viên Ban thường vụ
13 Nguyễn Hoài Bão Uỷ viên Ban thường vụ
14 Đoàn Xuân Diệu Tỉnh uỷ viên
15 K’ Che Tỉnh uỷ viên
16 Lê Trung Thành Tỉnh uỷ viên
17 Nguyễn Xuân Ái Tỉnh uỷ viên
18 Nguyễn Đức Thành Tỉnh uỷ viên
19 Nguyễn Thị Hải Tỉnh uỷ viên
20 Đặng Thị Lượng Tỉnh uỷ viên
21 Trần Mạnh Cừ Tỉnh uỷ viên
22 K’ Tuất Tỉnh uỷ viên
23 Nguyễn Lan Tỉnh uỷ viên
24 Hà Ngọc Bích Tỉnh uỷ viên
25 Tạ Như Bích Tỉnh uỷ viên
26 Nguyễn Văn Tỉnh uỷ viên
27 Nguyễn Thị Kim Loan Tỉnh uỷ viên
28 Phạm Văn Bổn Tỉnh uỷ viên
29 Huỳnh Minh Xuyến Tỉnh uỷ viên
30 Vũ Văn Thả Tỉnh uỷ viên
31 Đặng Ngọc Lưu Tỉnh uỷ viên
32 Bùi Thuấn Tỉnh uỷ viên
33 Lý Văn Nam Tỉnh uỷ viên
34 Phạm Văn Tám Tỉnh uỷ viên
35 Trần Thế Việt Tỉnh uỷ viên
36 Nguyễn Hữu Phụng Tỉnh uỷ viên
37 Nguyễn Văn Lập Tỉnh uỷ viên
38 Trần Công Lang Tỉnh uỷ viên
39 Hoàng Trọng Thể Tỉnh uỷ viên
40 Nguyễn Trọng Hoàng Tỉnh uỷ viên
41 Trương Văn Ngộ Tỉnh uỷ viên
42 Phan Thiên Tỉnh uỷ viên
43 Lê Ngọc Cam Tỉnh uỷ viên
44 Nguyễn Đức Ba Tỉnh uỷ viên
45 Hoàng Đức Phổ Tỉnh uỷ viên
46 Đặng Đức Lợi Tỉnh uỷ viên
47 Lưu Thị Thanh An Tỉnh uỷ viên
48 Trịnh Lương Hy Tỉnh uỷ viên
49 Trần Hữu Lục Tỉnh uỷ viên
50 Phan Hữu Giản Tỉnh uỷ viên
51 Huỳnh Nhật Hải Tỉnh uỷ viên dự khuyết
52 Lê Hoàng Phụng Tỉnh uỷ viên dự khuyết
53 Trần Thị Đào Tỉnh uỷ viên dự khuyết
54 Hoàng Thị An Tỉnh uỷ viên dự khuyết
55 Trần Đình Nhung Tỉnh uỷ viên dự khuyết
56 Trần Đình Phác Tỉnh uỷ viên dự khuyết
57 Ha Đ Rang Tỉnh uỷ viên dự khuyết
58 Võ Phiếm Tỉnh uỷ viên dự khuyết
Lượt xem: 497
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000331441
  • Đang online: 62
  • Trong tuần: 6.103
  • Trong tháng: 10.267
  • Trong năm: 103.682