(ĐHXIII) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự một số tỉnh, thành phố. Tại Nghị quyết số 1103/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Hoàng Đăng Quang, kể từ ngày 20/11/2020. Xem thêm
Đại hội được tiến hành theo phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN. Xem thêm
Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Xem thêm
Thành công của Hội nghị Trung ương lần thứ 14 là kết quả của những bước đi bài bàn, cẩn trọng trong các khâu chuẩn bị cho công tác nhân sự của Đảng. Xem thêm
(ĐCSVN) - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị, mỗi cán bộ Mặt trận phải tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động; năng động, sáng tạo, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, có bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân. Xem thêm
(ĐHXIII) – Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục, để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới hiện nay, Đại hội XIII cần làm sâu sắc hơn các nội dung tập trung về định hướng phát triển ngành, về nguồn nhân lực của ngành giáo dục cũng như về tự chủ giáo dục Đại học... Xem thêm
(ĐHXIII) - Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị: MTTQ, các đoàn thể nhân dân quán triệt sâu sắc, nắm vững và bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII; chủ động thích ứng trước những chuyển biến của tình hình; đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân... Xem thêm
(ĐHXIII) – Phát biểu tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 12/2020, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền về Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, tuyên truyền phục vụ Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2021… Xem thêm
“Kiên quyết loại những người không đủ tiêu chuẩn, không để lọt vào khóa mới. Rút kinh nghiệm vừa rồi có những người không đủ tiêu chuẩn sau đó phải xử lý”, Thường trực Ban Bí thư lưu ý. Xem thêm
TTO - Sau gần 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra (kết thúc sớm hơn 2 ngày so với dự kiến). Xem thêm
Trang 11/35Đầu tiên   Trước   6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  Tiếp   Cuối   
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000283212
  • Đang online: 8
  • Trong tuần: 3.077
  • Trong tháng: 25.019
  • Trong năm: 55.453