​Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội. Để chuẩn bị thật tốt công tác đặc biệt quan trọng này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng có bài viết: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết. Xem thêm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu nêu cao vai trò của tổ chức Đảng, không để lọt vào bộ máy những người không đáp ứng tiêu chuẩn, không đủ đức đủ tài, dẫn đến hại nước hại dân… Xem thêm
​Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Xem thêm
(Baonghean.vn) - Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng xin ý kiến đại hội đảng các cấp có nhiều điểm mới so với Đại hội XII. Xem thêm
STO - Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đại hội có nhiệm vụ quan trọng là thảo luận, thông qua các văn kiện chính trị và bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Thành công của đại hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có việc chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng nhằm tổng kết việc triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhiệm kỳ tới. Xem thêm
Dịch Covid-19 đã cơ bản được khống chế và nguy cơ lây nhiễm ở nước ta đang giảm dần. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, biểu dương của cả hệ thống chính trị và toàn dân chung sức, chung lòng phòng, chống dịch bất kể nguy hiểm, ngày đêm… Xem thêm
(CAO) Tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ cấp cơ sở; bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo góp phần phòng, chống dịch COVID-19 và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ cấp cơ sở; bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền. Xem thêm
Qua nghiên cứu Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, bài viết nêu một vài góp ý với ba nội dung: Một là, ưu điểm lớn của các Dự thảo báo cáo; Hai là, một số ý kiến đóng góp vào Dự thảo các văn kiện; Ba là, góp ý phần viết về văn hóa. Các văn kiện ở dạng Dự thảo, nên những góp ý cũng chỉ là bước đầu, có tính chất “dự thảo”, chưa thể toàn diện, đầy đủ. Trong khuôn khổ một bài báo, chỉ nêu một số kiến nghị cơ bản. Xem thêm
Đó là một trong những nội dung chính của Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa được Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành. Xem thêm
TCCS - Sau khi đã giành được chính quyền, Đảng Cộng sản trở thành đảng cầm quyền; hầu hết các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị, nhất là trong các cơ quan lãnh đạo của Đảng và của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở đều do đảng viên của Đảng đảm nhiệm. Vì vậy, V.I. Lê-nin luôn nhấn mạnh tới một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại hội đảng các cấp là vấn đề nhân sự nhằm kiện toàn một đội ngũ cấp ủy viên có đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng đề ra. Xem thêm
Trang 4/11Đầu tiên   Trước   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối   
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000096050
  • Đang online: 29
  • Trong tuần: 1.666
  • Trong tháng: 4.033
  • Trong năm: 88.755