Ninh Bình: Phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp In trang
05/02/2020 09:54 SA

(ĐCSVN) – Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã phát động đợt thi đua cao điểm quyết tâm hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 cũng như cả nhiệm kỳ, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho các tập thể

Sáng 4/2, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, biểu dương tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu triển khai nhiệm vụ năm 2019 và phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; đại diện tổ chức đảng các ban, ngành, các cấp ủy trực thuộc.

Hoàn thành sớm một số chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ

Báo cáo về công tác xây dựng Đảng tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh quan tâm tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, theo hướng chuyên đề, hướng về cơ sở, và đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện và tích cực.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong tỉnh thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định của Đảng, thi hành Điều lệ Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng ngày càng vững mạnh cả về bản lĩnh chính trị và năng lực thực tiễn, kinh nghiệm công tác.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được các cấp ủy triển khai có hiệu quả, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo được niềm tin, sự thống nhất, đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên khoa học, bài bản, với nhiều kết quả nổi bật, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tiếp tục tạo được sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong việc rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên.

Các đại biểu dự Hội nghị

Công tác tổ chức xây dựng đảng tập trung vào việc chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp; việc quy hoạch, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, chặt chẽ. Hoàn thành việc triển khai các kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định của Đảng. Đã chỉ đạo rà soát, xem xét xử lý vi phạm của các tổ chức đảng, cá nhân thực hiện các yêu cầu, kiến nghị trong một số kết luận thanh tra, kiểm toán Nhà nước của các bộ, ban, ngành Trung ương. Công tác dân vận tập trung chỉ đạo với chủ đề “Năm dân vận chính quyền”, tạo sự chuyển biến rõ nét. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy tập trung tổ chức thực hiện theo các quy định. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội quần chúng trong tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh, những kết quả trên đây là do trong quá trình lãnh đạo đã có nhiều đổi mới về phương pháp, phong cách; trong chỉ đạo, điều hành luôn chủ động, linh hoạt, kiên trì với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả khá rõ nét. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái; khai thác phát huy tốt những ưu điểm, thuận lợi, nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; vai trò, vị trí, uy tín của Đảng trong nhân dân được củng cố, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết; nhân dân đã tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. “Đây là nhân tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra; trong đó có nhiều mục tiêu đề ra đến cuối nhiệm kỳ nhưng đến nay đã đạt và vượt” – Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nêu rõ.

 Trao tặng cờ thi đua cho các tổ chức Đảng xuất sắc

Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết, từ nay cho đến khi tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, tỉnh sẽ tiếp tục xem xét, đóng góp ý kiến, tập trung thảo luận để thống nhất phương hướng, các nhiệm vụ trọng tâm, cũng như các giải pháp để đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng đảng. Phương hướng trọng tâm là: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, trọng tâm là năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng. Xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng thực sự tiên phong, gương mẫu, đủ năng lực, uy tín để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Trước mắt, năm 2020, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu nỗ lực, quyết tâm phấn đấu cao hơn trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội; giữ vững đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực công tác, đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Mỗi địa phương ít nhất 2 công trình chào mừng Đại hội

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã phát động đợt thi đua cao điểm với Chủ đề: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 cũng như cả nhiệm kỳ 2015-2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020”.

Theo đó, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng, huy động mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp; thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh phấn đấu tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, khóa 12) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 182-KH/TU của Tỉnh ủy. Trước hết là tập trung trí tuệ, công sức xây dựng hệ thống văn kiện trình Đại hội; chủ động chuẩn bị phương án nhân sự đảm bảo thận trọng, bài bản, dân chủ, khách quan, toàn diện; thực hiện thật tốt công tác thông tin tuyên truyền, an ninh, hậu cần, phục vụ; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, xứng tầm là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, là ngày hội của toàn Đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân tỉnh nhà.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 8,0%. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong phát triển kinh tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Tháo gỡ khó khăn trong phát triển sản xuất - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; cải thiện môi trường đầu tư, ưu tiên thu hút những dự án lớn tạo đà tăng trưởng cho giai đoạn tới.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh phát động phong trào thi đua tiến tới Đại hội Đảng các cấp

Tập trung phát triển du lịch dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2020. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chú trọng bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tập trung đầu tư một số dự án trọng điểm, có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là công trình, dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Mỗi huyện, thành phố lựa chọn ít nhất 2 công trình, dự án khởi công hoặc khánh thành chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phát động phong trào thi đua thiết thực đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện với khí thế sôi nổi. Phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi cơ quan, đơn vị, chung sức đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu đã được biểu dương khen thưởng./.

Văn Minh – Hiền Hòa – Thương Huyền

Lượt xem: 124
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000096050
  • Đang online: 11
  • Trong tuần: 1.666
  • Trong tháng: 4.033
  • Trong năm: 88.755