Xác định quyết tâm chính trị trong chuẩn bị đại hội Đảng In trang
28/02/2020 10:20 SA

QĐND - Các kỳ đại hội của Đảng luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị-xã hội, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

XÁC ĐỊNH QUYẾT TÂM CHÍNH TRỊ TRONG CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG

Toàn cảnh phiên họp đầu tiên của Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII. Ảnh: TTXVN

 

Với tinh thần ấy, thời gian qua, các tổ chức đảng đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng cấp mình. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những tổ chức đảng chưa thật sự nêu cao quyết tâm chính trị trong chuẩn bị đại hội. Thể hiện rõ là dự thảo báo cáo chính trị của cấp ủy trình đại hội qua một số bước biên tập vẫn còn dàn trải, tính khái quát chưa cao, xác định nhiệm vụ, các nhóm chỉ tiêu lãnh đạo chưa sát với thực tiễn; công tác nhân sự vẫn còn những vấn đề khiến cán bộ, đảng viên, nhân dân suy nghĩ, trăn trở.Trong lịch sử ra đời, phát triển của Đảng ta, các cấp bộ đảng từ Trung ương đến cơ sở luôn có tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn, chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng. Từ khi Đảng ta được thành lập tới nay đã khẳng định bài học thực tiễn sâu sắc là chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp có ý nghĩa quyết định đối với việc đề ra đường lối, chủ trương, quyết sách đúng đắn để Đảng lãnh đạo đất nước.

Trong thành công của mỗi kỳ đại hội đảng các cấp vẫn còn đó những điểm cần rút kinh nghiệm từ công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện đến chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới. Những điểm cần rút kinh nghiệm qua các kỳ đại hội đảng các cấp đang được Đảng ta quyết tâm khắc phục, thể hiện qua sự chỉ đạo kiên quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và các ban đảng, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương thông qua các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn và phân công cấp ủy viên kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị đại hội ở từng cấp.

Thời gian qua, Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội chu đáo, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng. Các bước chuẩn bị đại hội đảng của từng loại hình tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội đều được triển khai bài bản, cụ thể và chặt chẽ, đạt những kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận. Kinh nghiệm để có được những thành công đó là từ Quân ủy Trung ương đến các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Quân đội đã xác định rõ quyết tâm chính trị của tổ chức đảng, cấp ủy viên và từng đảng viên trong chuẩn bị mọi mặt của đại hội.

Từ kinh nghiệm của Đảng bộ Quân đội, thiết nghĩ, các cấp ủy đảng cần xác định rõ quyết tâm chính trị trong chuẩn bị, tiến hành đại hội. Quyết tâm đó phải được thể hiện rõ ở vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy từng cấp, ở trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên nói và làm theo nghị quyết, ở tinh thần đoàn kết thực sự vì nhiệm vụ chung. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải thể hiện rõ sự đoàn kết, thống nhất cả về ý chí và hành động; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Ngoài chuẩn bị tốt dự thảo văn kiện, nhân sự đại hội, các cấp ủy cần nắm bắt tình hình tư tưởng, tiếp thu ý kiến phản hồi về công tác chuẩn bị, tiến hành đại hội đảng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; kiên quyết đấu tranh, làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trong thời điểm chuẩn bị và diễn ra đại hội đảng các cấp, Đại hội XIII của Đảng.

NGUYỄN HỒNG SÁNG

Lượt xem: 23
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000025840
  • Đang online: 17
  • Trong tuần: 824
  • Trong tháng: 1.778
  • Trong năm: 18.546