Tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp In trang
04/03/2020 02:42 CH

BPO - Chiều 2-3, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác tổ chức xây dựng Đảng 2 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ tháng 3-2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bình Phước, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Dũng cùng toàn thể cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị.

2 tháng đầu năm 2020, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung triển khai thực hiện kết luận hội nghị toàn quốc ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, trọng tâm là công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tính đến nay, cả nước có 295 đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở. Đặc biệt, ngành đã tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII để gửi xin ý kiến đại hội đảng bộ cấp cơ sở.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại hội nghị

Đồng thời tập trung theo dõi, nắm tình hình công tác nhân sự gắn với việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Một số địa phương, đơn vị tích cực thực hiện thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng; kiểm tra, giám sát văn bằng đối với cán bộ diện quy hoạch ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; thành lập hội đồng thẩm định chương trình hành động trước khi bổ nhiệm cán bộ... Qua kiểm tra, rà soát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, đề cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đa số đại biểu thống nhất với báo cáo về kết quả công tác xây dựng Đảng 2 tháng đầu năm 2020; đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác đại hội đảng các cấp, nhiệm vụ công tác ngành và kinh nghiệm rút ra sau khi tổ chức các đơn vị đại hội điểm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị, toàn ngành tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là cấp cơ sở, đảm bảo đại hội diễn ra đúng quy trình, quy định, điều kiện và phát huy dân chủ. Tham mưu cấp ủy các cấp tổ chức các đoàn đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Thực hiện hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận và xây dựng ngành ngày càng trong sạch, vững mạnh...

Minh Luận

Lượt xem: 26
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000025819
  • Đang online: 7
  • Trong tuần: 803
  • Trong tháng: 1.757
  • Trong năm: 18.525