Lịch tổ chức đại hội điểm, thí điểm cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025  In trang
15/03/2020 06:35 CH

(LĐ online) - Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có 26 đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở tiến hành đại hội điểm và 16 đảng bộ cấp cơ sở tiến hành đại hội thí điểm bầu bí thư trực tiếp tại đại hội. Đối với cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn Đảng bộ huyện Đạ Huoai tiến hành đại hội điểm (dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 6/2020) và Đảng bộ huyện Đạ Tẻh tiến hành đại hội thí điểm bầu bí thư trực tiếp tại đại hội (dự kiến tổ chức cùng thời điểm Đại hội Đảng bộ cấp huyện).

Việc tổ chức đại hội điểm và đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy nhằm đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của tổ chức đảng được chọn. Trên cơ sở đó phân tích ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục cụ thể hóa chỉ đạo các tổ chức đảng còn lại. Đồng thời, việc tổ chức đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy là để phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đảng viên, đại biểu dự đại hội.

 

Các tổ chức đảng được chọn tổ chức đại hội điểm và đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 – HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 96 - KH/TU và Hướng dẫn số 01 - HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc chỉ đạo tổ chức đại hội điểm và thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đúng quy trình và nguyên tắc của Đảng . 

 

Các cấp ủy, tổ chức đảng được chọn đại hội điểm, thí điểm thực hiện quy trình và công tác chuẩn bị đại hội theo Kế hoạch số 96 - KH/TU ngày 09/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Riêng quy trình đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy cấp cơ sở và cấp trên cơ sở thực hiện theo Hướng dẫn 34 HD/BTCTW ngày 08/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương. 

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đại hội điểm và đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy chuẩn bị tốt nội dung đại hội; chỉ đạo các ban đảng của cấp ủy, các đồng chí uỷ viên ban thường vụ, cấp ủy viên thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện nội dung này. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, cổ động; phát động các phong trào thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ đạo chuẩn bị văn kiện trình Đại hội cấp mình kỹ lưỡng, bám sát tình hình thực tiễn, có tính định hướng đột phá, quyết tâm cao, song cũng phải đảm bảo cơ sở khoa học và tính khả thi. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở trực thuộc xây dựng văn kiện Đại hội đảm bảo chất lượng, đánh giá sát, đúng tình hình, đưa ra những nhiệm vụ cụ thể, phù hợp; tránh việc đánh giá và đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp chung chung, hàn lâm, thiếu tính khả thi.

Về đề án nhân sự phải bám sát tiến độ, quy trình theo Kế hoạch số 96 KH/TU và Hướng dẫn số 01 - HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó, chú ý tiêu chuẩn, điều kiện và chuẩn bị hồ sơ nhân sự đảm bảo theo đúng quy định. Chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý tình huống, không để tình trạng đơn thư, điểm nóng xảy ra trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu Huyện ủy Đạ Huoai (đại hội điểm) và Huyện ủy Đạ Tẻh (đại hội thí điểm) chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung đại hội, kịp thời xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoặc hướng dẫn của các cơ quan liên quan để chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với nhân sự đại hội, sớm hoàn thành việc kết luận về lịch sử chính trị theo đúng quy định. Hoàn thiện việc chuẩn bị văn kiện Đại hội và đề án nhân sự đại hội, đăng ký thời gian đại hội để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 5/2020.

Baolamdong.vn

Lượt xem: 114
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000067706
  • Đang online: 20
  • Trong tuần: 2.989
  • Trong tháng: 6.178
  • Trong năm: 60.411