Trực tiếp: Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa VIII In trang
20/08/2020 04:24 CH

Toàn cảnh Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

 

14 giờ 00':

 

(LĐ online) - Chiều 20/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành một trong những nội dung quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII. 

Đồng chí Phạm Thanh Quan báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa VIII

Đồng chí Phạm Thanh Quan báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa VIII

 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phạm Thanh Quan – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa VII đã trình bày báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa VIII. Đề án nhân sự này do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VII chuẩn bị, nêu rõ về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 
 

Các đại biểu biểu quyết thông qua tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy khóa mới

Các đại biểu biểu quyết thông qua tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy khóa mới

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến về Đề án nhân sự. 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy khóa mới do Ban Chấp hành khóa VII chuẩn bị. 

 

Về số lượng cấp ủy viên khóa mới, Đại hội biểu quyết tán thành số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa VIII là 23 đồng chí và Ban Chấp hành khóa VII giới thiệu 25 đồng chí để Đại hội bầu bầu 22 đồng chí (khuyết 1 đồng chí do chưa chuẩn bị được nhân sự và sẽ bổ sung sau). 


14 giờ 30':
 

Các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ

Các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ

 

Sau khi thông qua số lượng cấp ủy viên khóa mới, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tổ về Đề án nhân sự và ứng cử, đề cử.

Kết quả thảo luận tổ, không có đại biểu nào ứng cử, đề cử. Đại hội đã thông qua danh sách 25 đồng chí để bầu 22 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 100% đại biểu biểu quyết đồng ý. 

15 giờ 00':
 

Ban Kiểm kiểm tra thùng phiếu

Ban Kiểm kiểm tra thùng phiếu

Ban kiểm phiếu phát phiều bầu

Ban kiểm phiếu phát phiều bầu

 

Để tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII, Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 7 đồng chí và được 100% đại biểu nhất trí về số lượng cũng như nhân sự Ban kiểm phiếu.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII

Ban kiểm phiếu kiểm tra phiếu bầu

Ban kiểm phiếu kiểm tra phiếu bầu với tổng số phiếu phát ra 240, tổng số phiếu thu về 240


15 giờ 30':

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Nga Oanh, thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI.

Đồng chí Nguyễn Thị Nga Oanh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận

Đồng chí Nguyễn Thị Nga Oanh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận


16 giờ 00':

Sau một thời gian làm việc khẩn trương và trách nhiệm, Ban kiểm phiếu đã thực hiện xong việc kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 

Đồng chí Phan Đức Thái – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử

Đồng chí Phan Đức Thái – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử

Theo đó, kết quả kiểm phiếu có 239 phiếu hợp lệ, 1 phiếu không hợp lệ; có 206 phiếu bầu đủ số lượng, 33 phiếu bầu thiếu số lượng. Ban Kiểm phiếu đã thông qua danh sách 22 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng khóa VIII.

Tiếp theo chương trình, Đại hội tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy Khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 giới thiệu đồng chí Phạm Thanh Quan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa VII để Đại hội tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Lượt xem: 58
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000148047
  • Đang online: 25
  • Trong tuần: 7.071
  • Trong tháng: 25.377
  • Trong năm: 140.752