Đảng đã đem lại mùa xuân bất tận cho dân tộc In trang
09/02/2021 07:56 SA

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào mùa xuân (3/2/1930) đã luôn gắn bó, đồng hành cùng với 91 mùa xuân của dân tộc và sẽ còn trường tồn mãi mãi cùng thời gian với tình cảm trân trọng, cảm phục, mến yêu của Nhân dân Việt Nam. Cũng chính bắt đầu từ mùa xuân lịch sử ấy, hằng năm, cứ vào độ xuân về là cả dân tộc lại náo nức chào mừng ngày Đảng ta ra đời với niềm phấn khởi và đầy tự hào.

Description: Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Năm Tân Sửu 2021 đang đến với mọi người, mọi nhà, từ thành thị, đến nông thôn, buôn làng xa xôi hẻo lánh đều rạo rực, phấn khởi kỷ niệm lần thứ 91 ngày Đảng ta ra đời. Chín mươi mốt mùa xuân đã đi qua cũng là chừng ấy thời gian Đảng ta đã bền gan chiến đấu không ngừng nghỉ để giành lại độc lập, tự do và đem lại hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Bởi lẽ, Đảng ta là một đảng chiến đấu, xây dựng với một mục đích, lý tưởng cao cả, vì tương lai của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân. Lúc sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh luôn khẳng định: “Đảng ta là đảng của dân, do dân, dựa vào dân và vì dân". 

Nhận thức rõ điều đó, từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao và hoàn thiện sự lãnh đạo của mình, nhất là việc hoạch định đường lối chính sách phù hợp với quy luật khách quan và đáp ứng đúng nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân. Đồng thời, thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo của hệ thống chính trị. Đặc biệt, Đảng đã “tự đổi mới, tự chỉnh đốn” một cách bài bản, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt kết quả cao trong suốt cả nhiệm kỳ XII, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không những được củng cố, ngày càng nâng cao hơn. Từ đó, Đảng ta thường xuyên quan tâm đến việc chăm lo xây dựng tổ chức đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo nên sức mạnh vô địch, làm nên những chiến công hiển hách: Hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, đưa cả nước tiến lên xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Đời sống Nhân dân đã được cải thiện và nâng cao một bước đáng kể. Nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, gia nhập vào khối các nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình. Vị thế cũng như uy tín của Đảng và đất nước ta ngày càng cao trên trường quốc tế. Đạt được những thành tựu nói trên là nhờ Đảng ta đã biết đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, chiến đấu hy sinh vì lợi ích của Nhân dân. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng đều vì lợi ích của dân tộc. Chính vì lẽ đó mà trên thế giới này chưa ở đâu và chưa có dân tộc nào khi nhắc đến, nói đến Đảng cầm quyền lại có một sự trân trọng, yêu quý Đảng như dân tộc Việt Nam. Hai tiếng “Đảng ta” là sự khẳng định những gì đáng trân trọng nhất, quý mến nhất, gần gũi, tin cậy nhất mà Nhân dân đã dành cho Đảng. Đảng là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng thật ý nghĩa, là sự lựa chọn mang tính quy luật, tính lịch sử, để rồi từ “Ý Đảng, lòng dân” trở thành vũ khí “Bách chiến, bách thắng”, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì lý tưởng sáng ngời. “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã đem lại mùa xuân bất tận cho dân tộc...”.  

Lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 91 năm qua đã làm cho Nhân dân ta hết sức tự hào với niềm tin mãnh liệt. Bởi vì, thực tế lịch sử cũng đã chứng minh rằng trong gần một thế kỷ qua chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đủ trí tuệ, tài năng và uy tín để lãnh đạo Nhân dân lập nên những kỳ tích vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như xây dựng chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có thể nói rằng, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đem lại những mùa xuân hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân... 

Bước vào năm Tân Sửu 2021, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã và đang phấn khởi chào mừng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng với niềm tin mãnh liệt trước sự thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nhất là cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt được những kết quả chưa bao giờ có và công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 đã ngăn chặn và khống chế một cách hiệu quả nhất, đã có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, không chỉ tạo ra dấu ấn nổi bật, là điểm tựa cho những năm tiếp theo mà còn tạo ra niềm tin, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng tốt mọi thời cơ đưa đất nước ta tự tin bước vào một thời kỳ phát triển mới đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn trong những nhiệm kỳ tiếp theo. Sau thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, với đường lối chính trị đúng đắn, với bản lĩnh chính trị vững vàng đã được rèn luyện trong 91 năm qua, với khát vọng phát triển đất nước và đổi mới sức sáng tạo luôn tươi mới như “chồi non, lộc biếc” của mùa xuân, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng Đảng ta sẽ tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đề ra và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam như Bác Hồ hằng mong ước cũng như khát vọng nghìn đời của Nhân dân ta.

(Baolamdong.vn)

Lượt xem: 25
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000285662
  • Đang online: 63
  • Trong tuần: 4.657
  • Trong tháng: 27.469
  • Trong năm: 57.903