Bình Định: Hướng tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng In trang
31/10/2019 02:55 CH

Tỉnh ủy Bình Định vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, sẽ tập trung vào ba đợt cao điểm.

Bình Định: Hướng tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng

 Ảnh: Quang Khánh.

Đợt 1, từ tháng 11/2019 đến Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh (dự kiến tháng 10/2020). Tập trung tuyên truyền về lịch sử ra đời và trưởng thành của Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Bình Định và Đảng bộ các cấp qua các kỳ đại hội.

Tổ chức Đại hội điểm, đúc rút kinh nghiệm chỉ đạo và tổ chức qua đại hội điểm. Những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, trong đó chú trọng vào phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong những năm tiếp theo, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tổng hợp các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội XX Đảng bộ tỉnh và Đại hội XII của Đảng. Tầm quan trọng của Đại hội XX Đảng bộ tỉnh đối với việc thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Bình Định phát triển nhanh và bền vững trong vùng kinh tế trọng điểm miền trung.

Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Những kết quả nổi bật trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, những ưu điểm, khuyết điểm và những kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức Đai hội Đảng bộ các cấp tiến tới tổ chức thành công Đại hội XX Đảng bộ tỉnh.

Bình Định: Hướng tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng - 1

Bình Định ngày nay. Ảnh: Quang Khánh.

Thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, tuyên dương và nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đợt 2, từ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung thông tin về diễn biến, nội dung, kết quả, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh. Phản ánh tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, người bình Định ở ngoài tỉnh đối với Đại hội. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội XX Đảng bộ tỉnh.

Đợt 3, ngay sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII, thông báo nhanh kết quả Đại hội, Nghị quyết của Đại hội, dư luận tích cực của quốc tế về kết quả Đại hội. Tổ chức quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội, tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Quang Khá

Lượt xem: 111
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000066240
  • Đang online: 25
  • Trong tuần: 1.791
  • Trong tháng: 4.712
  • Trong năm: 58.945