Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh không ngừng cố gắng vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ In trang
04/06/2020 08:54 SA

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng thành lập ngày 4/6/1976. Trải qua 44 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ Khối đã khẳng định được vai trò, vị trí trong lãnh đạo các thế hệ cán bộ, đảng viên, CCVC trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn biết vươn lên, đoàn kết, khắc phục khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần vào thắng lợi chung của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra mục tiêu tổng quát: Phát huy vai trò, vị trí của Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên bảo đảm đủ tiêu chuẩn theo từng chức danh cán bộ, đổi mới phương pháp học tập, triển khai thực hiện nghị quyết, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nỗ lực vượt mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2015-2020, góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển bền vững.

 

Phát huy truyền thống vẻ vang 44 năm qua, bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng Đảng, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, CCVC Khối Các cơ quan tỉnh phải không ngừng cố gắng vươn lên, tự hoàn thiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo đó, thời gian tới, toàn Đảng bộ sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, Trong đó, trọng tâm là: Tăng cường vai trò của tổ chức đảng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tích cực tham mưu cơ chế, chính sách, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu.

 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Tập trung lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở, mà trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Thường xuyên cải tiến lề lối, tác phong làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ... Tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, CCVC; gắn quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng với việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có giải pháp đảm bảo ổn định tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong các cơ quan, đơn vị và trong toàn Đảng bộ... Tổ chức thực hiện tốt các quy định của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy, duy trì tốt chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ đối với đảng viên và tổ chức đảng trong việc chấp hành điều lệ, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng và thực hiện tốt quy chế về công tác cán bộ, gắn công tác cán bộ với công tác tư tưởng, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, tiêu chuẩn, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị... Cùng với những nhiệm vụ trên, chú trọng lãnh đạo để nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể quần chúng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đoàn thể trong các phong trào thi đua yêu nước, trong giám sát việc thực hiện quy chế, các cơ chế chính sách phát triển KT-XH, QP, AN và trong công tác xây dựng Đảng. 

 

Kỷ niệm 44 năm thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC trong Khối Các cơ quan tỉnh với niềm tin tưởng, tự hào nguyện không ngừng phấn đấu, vươn lên thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên từng cương vị công tác, góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

LAN HỒ

Lượt xem: 154
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000145138
  • Đang online: 8
  • Trong tuần: 3.230
  • Trong tháng: 22.468
  • Trong năm: 137.843