Trực tiếp: Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Đạ Tẻh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 In trang
02/07/2020 01:47 CH

Toàn cảnh Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

8 giờ:


(LĐ online) - Sáng 02/7, Đảng bộ huyện Đạ Tẻh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng chọn tổ chức thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội.  

 

Đại hội có sự tham dự của 215 đại biểu đại diện cho 2.178 đảng viên của 38 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy Đạ Tẻh. Trong đó, đại biểu có tuổi đảng cao nhất là 43 tuổi đảng, đại biểu có tuổi đảng thấp nhất là 2 tuổi đảng; đại biểu cao tuổi nhất là 78 tuổi, đại biểu ít tuổi nhất là 29 tuổi; có 54 đại biểu nữ, 28 đại biểu dân tộc thiểu số và 5 đại biểu là người có đạo. 

 

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh tham dự Đại hội

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh tham dự Đại hội

 

Về dự Đại hội có đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tô Quang Ngọc – Vụ trưởng Vụ 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Cao Văn Học - Phó vụ trưởng Vụ 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh… 

 

Trước đó, ngày 01/7, Đại hội đã tiến hành phiên trù bị để tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 9 đồng chí, Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình Đại hội, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng; chia tổ thảo luận đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI.  

 

8 giờ 15':

Đồng chí Tôn Thiện Đồng - Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh phát biểu khai mạc Đại hội

Đồng chí Tôn Thiện Đồng - Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh phát biểu khai mạc Đại hội

 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Tôn Thiện Đồng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đạ Tẻh nhấn mạnh: Sau một thời gian tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, việc tổ chức Đại hội ở 38 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện đã diễn ra trong bầu không khí dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và thành công tốt đẹp. Đó là tiền đề quan trọng, góp phần tích cực vào việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Đạ Tẻh lần thứ IX.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội lần này đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện. Công tác chuẩn bị các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đã chấp hành tốt sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tập hợp đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của đại biểu đại hội, của đông đảo đảng viên và toàn thể Nhân dân huyện nhà. 
 

Với trách nhiệm cao cả trước Tỉnh ủy, trước Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, Đại hội chúng ta có những nhiệm vụ quan trọng: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII; đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các bước đi phù hợp để phát triển và xây dựng Đạ Tẻh trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2025. Tập trung thảo luận, thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy dân chủ, lựa chọn để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, có năng lực thực tiễn, có khả năng tập hợp được quần chúng để lãnh đạo thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra; đồng thời, Đại hội sẽ bầu đoàn Đại biểu của huyện đảm bảo về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, đại diện cho Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI.


8 giờ 30':

Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh trình bày dự thảo báo cáo chính trị

Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh trình bày dự thảo báo cáo chính trị

Sau phần báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội của Trưởng Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, đồng chí Nguyễn Mạnh Việt thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII trình Đại hội Đảng bộ huyện khóa IX.

 

Theo đó, trong 5 năm qua, những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước triển khai thực hiện đã có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của huyện như việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát triển thương mại, dịch vụ; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào thực tiễn, có chiều sâu và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. 

Các đại biểu tham dự Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội

 

Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và Nhân dân trong huyện là những tiền đề quan trọng, tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ qua. Đảng bộ huyện đã đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII đề ra.