Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Tẻh khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025  In trang
06/07/2020 09:13 SA

(LĐ online) - Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới và ý thức trách nhiệm cao, chiều 3/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Tẻh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng chọn tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Tẻh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong phiên làm việc vào sáng 3/7, công bố kết quả phiên họp thứ nhất của BCH Đảng bộ huyện Đạ Tẻh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp đầu tiên, BCH Đảng bộ huyện Đạ Tẻh nhiệm kỳ mới đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, với 10 đồng chí; các đồng chí Nguyễn Mạnh Việt và Tống Giang Nam được BCH tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; BCH cũng đã bầu Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy Đạ Tẻh nhiệm kỳ 2020 - 2025, với 6 đồng chí và đồng chí Trịnh Xuân Dũng được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy Đạ Tẻh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Tẻh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận các nội dung: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII trình Đại hội Đảng bộ huyện khóa IX; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa IX tập trung thực hiện các chỉ tiêu cụ thể, các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị…; thảo luận đóng góp xây dựng hoàn thiện Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Văn kiệm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội cũng đã tiến hành ứng cử, đề cử, biểu quyết danh sách và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gồm 14 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

 

Đại hội bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, khách quan, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo”, Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết đại hội với các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng bình quân của cả nhiệm kỳ trên địa bàn đạt 7,82%; Duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 là 7,82%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 65 triệu đồng; giá trị sản phẩm thu hoạch trên một đơn vị diện tích đến năm 2025 đạt 124,5 triệu đồng /ha; đến năm 2025 tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế của huyện là: nông – lâm - thủy sản chiếm 42%, dịch vụ chiếm 46%, công nghiệp - xây dựng chiếm 12%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thời kỳ 2021 - 2025 đạt 4.862 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2020 - 2025 có tốc độ tăng trung bình đạt 5 - 7%/năm; tỷ lệ gia đình, thôn, buôn tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đạt từ 96 đến 97%; có 8/8 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao, trong đó có 4/8 xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu; có từ 85% trở lên số trường công lập đạt chuẩn quốc gia; có từ 8 - 9,5 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 50%; số người đóng bảo hiểm xã hội 5.161 người, đạt tỷ lệ bao phủ 20%; 95% người dân sử dụng Bảo hiểm Y tế; 95% người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 63%; đến năm 2025, tỷ lệ xử lý chất thải rắn được thu gom xử lý đạt 95%, xử lý chất thải khu vực nông thôn đạt 75%; hàng năm có trên 85 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; hàng năm, Đảng bộ huyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và trong nhiệm kỳ kết nạp 250 đảng viên mới (50 đảng viên đảng viên mới/năm).

 

BCH Đảng bộ huyện Đạ Tẻh nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Đại hội cũng đã thống nhất cao về việc đưa 5 chương trình trọng tâm, gồm: Chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Chương trình phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; Chương trình phát triển toàn diện trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử; Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế. Đồng thời thống nhất 4 công trình trọng điểm cần đầu tư, xây dựng, gồm: Đường nội thị giai đoạn 3 gắn với hệ thống thoát nước thị trấn Đạ Tẻh; Xây dựng Khu dân cư tổ dân phố 3A gắn với xây dựng Chợ Đạ Tẻh; Xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi Đạ Lây và hoàn thiện hạ tầng thiết yếu khu vực thôn Tôn K’Long.

 

Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Tại lễ bế mạc Đại hội, thay mặt BCH Đảng bộ huyện Đạ Tẻh khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Tôn Thiên Đồng - Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh khẳng định: Với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu đã góp phần giúp Đại hội đã thành công tốt đẹp. Với 40 đồng chí được bầu vào BCH Đảng bộ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là những đảng viên tiêu biểu cho Đảng bộ huyện, có cơ cấu về cơ bản sát hợp với yêu cầu đề ra. Đây là điều kiện thuận lợi để BCH khóa tới bảo đảm lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gánh vác được trọng trách mà Đảng bộ giao phó và Nhân dân địa phương mong đợi. Trên cơ sở đó, đại biểu đã thống nhất bầu trực tiếp đồng chí Bí thư Huyện ủy tại Đại hội với kết quả đúng như sự kỳ vọng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một tập thể có truyền thống đoàn kết, thống nhất.