Công bố và lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng In trang
20/10/2020 03:24 CH

Dưới đây là dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (có thể tải về để xem chi tiết bằng cách bấm vào tên từng dự thảo văn kiện):

Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng 

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII 

Việc lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân. 

Thông qua việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020 và được thực hiện bằng 02 hình thức gồm:

- Nhân dân góp ý trực tiếp trên hệ thống thông tin điện tử (trực tiếp trên cổng thông tin điện tử hoặc bằng email gửi về địa chỉ: bbt@lamdong.gov.vn)

- Nhân dân góp ý bằng văn bản gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Lượt xem: 1.181

Góp ý của bạn đọc

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below.
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000382128
  • Đang online: 28
  • Trong tuần: 28
  • Trong tháng: 20.791
  • Trong năm: 154.369