BCH Đảng bộ tỉnh khoá V (1991-1996) In trang
01/01/1991 10:17 SA
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Nguyễn Xuân Du Bí thư Tỉnh uỷ
2 Nguyễn Duy Anh Phó Bí thư – Chủ tịch UBND tỉnh
3 Nguyễn Ánh Minh Phó Bí thư thường trực
4 Huỳnh Minh Xuyến Uỷ viên Ban thường vụ
5 Phan Hữu Giản Uỷ viên Ban thường vụ
6 Nguyễn Hoài Bão Uỷ viên Ban thường vụ
7 Trần Đức Tấn Uỷ viên Ban thường vụ
8 Tạ Như Bích Uỷ viên Ban thường vụ
9 Trịnh Lương Hy Uỷ viên Ban thường vụ
10 Nguyễn Lan Uỷ viên Ban thường vụ
11 Nguyễn Hữu Đức Uỷ viên Ban thường vụ
12 Trần Đình Phác Tỉnh uỷ viên
13 Trần Hữu Lục Tỉnh uỷ viên
14 Nguyễn Đức Ba Tỉnh uỷ viên
15 K’ Tuất Tỉnh uỷ viên
16 Phạm Văn Tám Tỉnh uỷ viên
17 Đặng Đức Lợi Tỉnh uỷ viên
18 Đặng Văn An Tỉnh uỷ viên
19 Phạm Bá Phong Tỉnh uỷ viên
20 Nguyễn Hữu Phụng Tỉnh uỷ viên
21 Đàm Xuân Đêu Tỉnh uỷ viên
22 Trần Đình Nhung Tỉnh uỷ viên
23 Phan Thiên Tỉnh uỷ viên
24 Lưu Thị Thanh An Tỉnh uỷ viên
25 Phan Huy Thanh Tỉnh uỷ viên
26 Trương Thị Mai Tỉnh uỷ viên
27 Nguyễn Trọng Hoàng Tỉnh uỷ viên
28 Trần Đình Kháng Tỉnh uỷ viên
29 Phạm Văn Bổn Tỉnh uỷ viên
30 Võ Linh Tỉnh uỷ viên
31 Trương Văn Ngộ Tỉnh uỷ viên
32 Trần Văn Luận Tỉnh uỷ viên
33 Huỳnh Đức Hoà Tỉnh uỷ viên
34 Bùi Xuân Hương Tỉnh uỷ viên
35 Nguyễn Đức Thành Tỉnh uỷ viên
36 Đặng ngọc Lưu Tỉnh uỷ viên
37 Hoàng Trọng Thể Tỉnh uỷ viên
38 Vũ Văn Thả Tỉnh uỷ viên
39 Trần Công Lang Tỉnh uỷ viên
40 Đoàn Xuân Diệu Tỉnh uỷ viên
41 Hồ Ngọc Thắng Tỉnh uỷ viên
42 Nguyễn Văn Mão Tỉnh uỷ viên
43 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt Tỉnh uỷ viên
44 Huỳnh Hát Tỉnh uỷ viên
45 Nguyễn Phan Luỹ Tỉnh uỷ viên
46 Nguyễn Văn Trí Tỉnh uỷ viên
Lượt xem: 497
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000331373
  • Đang online: 28
  • Trong tuần: 6.035
  • Trong tháng: 10.199
  • Trong năm: 103.614