BCH Đảng bộ tỉnh khoá VI (1996-2000) In trang
01/01/1996 10:17 SA
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Nguyễn Ánh Minh Bí thư Tỉnh uỷ
2 Nguyễn Hoài Bão Phó Bí thư- Chủ tịch UBND tỉnh
3 Huỳnh Minh Xuyến Phó Bí thư thường trực
4 Phan Hữu Giản Uỷ viên Ban thường vụ
5 Nguyễn Lan Uỷ viên Ban thường vụ
6 Đặng Đức Lợi Uỷ viên Ban thường vụ
7 Trần Đình Phác Uỷ viên Ban thường vụ
8 Lê Thanh Phong Uỷ viên Ban thường vụ
9 Huỳnh Đức Hoà Uỷ viên Ban thường vụ
10 Nguyễn Văn Trí Uỷ viên Ban thường vụ
11 Lưu Thị Thanh An Uỷ viên Ban thường vụ
12 Đặng Văn An Tỉnh uỷ viên
13 K’ Bẹo Tỉnh uỷ viên
14 Phạm văn Bổn Tỉnh uỷ viên
15 Đàm Xuân Đêu Tỉnh uỷ viên
16 Nguyễn Văn Độ Tỉnh uỷ viên
17 Đỗ Ngọc Hải Tỉnh uỷ viên
18 Huỳnh Hát Tỉnh uỷ viên
19 Nguyễn Trọng Hoàng Tỉnh uỷ viên
20 Hoàng Thu Hồng Tỉnh uỷ viên
21 Trần Đình Kháng Tỉnh uỷ viên
22 Nguyễn Văn Khiêm Tỉnh uỷ viên
23 Nguyễn Xuân Kiều Tỉnh uỷ viên
24 Võ Linh Tỉnh uỷ viên
25 Trần Văn Luận Tỉnh uỷ viên
26 Nguyễn Phan Luỹ Tỉnh uỷ viên
27 Nguyễn Văn Mão Tỉnh uỷ viên
28 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt Tỉnh uỷ viên
29 Lý Quang Nhẫn Tỉnh uỷ viên
30 Trần Đình Nhung Tỉnh uỷ viên
31 Nguyễn Hữu Phụng Tỉnh uỷ viên
32 Khuất Minh Phương Tỉnh uỷ viên
33 Võ Minh Phương Tỉnh uỷ viên
34 Hoàng Sỹ Sơn Tỉnh uỷ viên
35 Phạm Văn Tám Tỉnh uỷ viên
36 Vũ Văn Thả Tỉnh uỷ viên
37 Trần Quang Thái Tỉnh uỷ viên
38 Nguyễn Đức Thành Tỉnh uỷ viên
39 Hồ Ngọc Thắng Tỉnh uỷ viên
40 Phan Thiên Tỉnh uỷ viên
41 Nguyễn Đức Thịnh Tỉnh uỷ viên
42 Nguyễn Xuân Tiến Tỉnh uỷ viên
43 Nguyễn Quốc Triều Tỉnh uỷ viên
44 Đoàn Văn Việt Tỉnh uỷ viên
45 Nguyễn Văn Vĩnh Tỉnh uỷ viên
46 Nguyễn Văn Trí Tỉnh uỷ viên

Từ tháng 9-1998, Đ/c. Nguyễn Hoài Bão làm Bí thư Tỉnh uỷ, thay đồng chí Nguyễn Ánh Minh chuyển công tác.

Lượt xem: 497
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000331497
  • Đang online: 60
  • Trong tuần: 6.159
  • Trong tháng: 10.323
  • Trong năm: 103.738