Trực tiếp: Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Đạ Tẻh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 In trang
02/07/2020 01:47 CH

Toàn cảnh Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

8 giờ:


(LĐ online) - Sáng 02/7, Đảng bộ huyện Đạ Tẻh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng chọn tổ chức thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội.  

 

Đại hội có sự tham dự của 215 đại biểu đại diện cho 2.178 đảng viên của 38 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy Đạ Tẻh. Trong đó, đại biểu có tuổi đảng cao nhất là 43 tuổi đảng, đại biểu có tuổi đảng thấp nhất là 2 tuổi đảng; đại biểu cao tuổi nhất là 78 tuổi, đại biểu ít tuổi nhất là 29 tuổi; có 54 đại biểu nữ, 28 đại biểu dân tộc thiểu số và 5 đại biểu là người có đạo. 

 

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh tham dự Đại hội

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh tham dự Đại hội

 

Về dự Đại hội có đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tô Quang Ngọc – Vụ trưởng Vụ 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Cao Văn Học - Phó vụ trưởng Vụ 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh… 

 

Trước đó, ngày 01/7, Đại hội đã tiến hành phiên trù bị để tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 9 đồng chí, Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình Đại hội, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; quán triệt quy chế bầu cử trong Đảng; chia tổ thảo luận đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI.  

 

8 giờ 15':

Đồng chí Tôn Thiện Đồng - Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh phát biểu khai mạc Đại hội

Đồng chí Tôn Thiện Đồng - Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh phát biểu khai mạc Đại hội

 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Tôn Thiện Đồng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đạ Tẻh nhấn mạnh: Sau một thời gian tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, việc tổ chức Đại hội ở 38 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện đã diễn ra trong bầu không khí dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và thành công tốt đẹp. Đó là tiền đề quan trọng, góp phần tích cực vào việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Đạ Tẻh lần thứ IX.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội lần này đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện. Công tác chuẩn bị các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đã chấp hành tốt sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tập hợp đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của đại biểu đại hội, của đông đảo đảng viên và toàn thể Nhân dân huyện nhà. 
 

Với trách nhiệm cao cả trước Tỉnh ủy, trước Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, Đại hội chúng ta có những nhiệm vụ quan trọng: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII; đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các bước đi phù hợp để phát triển và xây dựng Đạ Tẻh trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2025. Tập trung thảo luận, thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy dân chủ, lựa chọn để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, có năng lực thực tiễn, có khả năng tập hợp được quần chúng để lãnh đạo thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra; đồng thời, Đại hội sẽ bầu đoàn Đại biểu của huyện đảm bảo về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, đại diện cho Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI.


8 giờ 30':

Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh trình bày dự thảo báo cáo chính trị

Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đạ Tẻh trình bày dự thảo báo cáo chính trị

Sau phần báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội của Trưởng Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, đồng chí Nguyễn Mạnh Việt thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII trình Đại hội Đảng bộ huyện khóa IX.

 

Theo đó, trong 5 năm qua, những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước triển khai thực hiện đã có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của huyện như việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát triển thương mại, dịch vụ; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào thực tiễn, có chiều sâu và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. 

Các đại biểu tham dự Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội

 

Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và Nhân dân trong huyện là những tiền đề quan trọng, tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ qua. Đảng bộ huyện đã đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII đề ra.

 

Chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng chiều sâu - năng suất - chất lượng - hiệu quả theo Nghị quyết số 03 của Huyện ủy đã được nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện để Nhân dân chuyển đổi nhiều diện tích cây trồng có hiệu quả kinh tế thấp sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, việc tổ chức sản xuất hàng hóa nông sản đặc sản của địa phương được chú trọng, giá trị sản phẩm thu hoạch trên một đơn vị diện tích tăng 44% so với năm 2015. 

 

Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên theo Nghị quyết số 04 của Huyện ủy đã đạt được kết quả quan trọng. Đặc biệt là việc mở rộng diện tích sản xuất tập trung làm thay đổi tập quán sản xuất theo hướng liên kết, thu nhập từng bước được nâng lên, đời sống trong đồng bào dân tộc thiểu số ổn định. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo chung của toàn huyện là 1,3%; riêng tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn dưới 6% (giảm 23,39% so với năm 2015). 

 

Nhiều công trình trọng điểm như Quảng trường huyện Đạ Tẻh, hạ tầng thiết yếu khu vực Tôn K’Long, đường nội thị giai đoạn 3 gắn với hệ thống thoát nước trung tâm thị trấn Đạ Tẻh, Dự án xây dựng khu dân cư tổ dân phố 3A… được quan tâm đầu tư và một số hạng mục đã hoàn thành đưa vào sử dụng, còn một số hạng mục hoặc dự án đang tiếp tục đầu tư. 

Các đại biểu tham dự Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội

 

Qua 5 năm, huyện đã chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu kinh tế của huyện có sự chuyển dịch theo định hướng, các chỉ tiêu về cơ cấu kinh tế và giá trị sản xuất của các ngành đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch so với Nghị quyết Đại hội. 

 

Đặc biệt, giai đoạn 2015 – 2020, Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nền nông nghiệp của huyện đã định hình rõ nét các vùng sản xuất tập trung, cơ cấu cây trồng chuyển dịch nhanh theo hướng tăng diện tích cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, giảm diện tích cây trồng có hiệu quả thấp. Huyện đã hỗ trợ từ ngân sách cho nông dân chuyển đổi cây trồng, phát triển sản xuất. Tổ chức mở rộng vùng sản xuất cánh đồng lớn 1.600 ha (trong đó, vùng lúa ứng dụng công nghệ cao 600 ha), các vùng sản xuất tập trung (cao su, tre tầm vông) và vùng chuyên canh (trồng dâu nuôi tằm). Sản xuất theo các quy trình VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ được chú trọng. Một số nông sản của huyện Đạ Tẻh có chất lượng cao; trong đó, gạo nếp Quýt đã được ghi tên trong bản đồ các loại gạo đặc sản ở Việt Nam và là sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 4 sao.

 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được tăng cường tổ chức thực hiện với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong Nhân dân. Tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020 đạt khoảng 1.386 tỷ đồng. Đến nay, 8/8 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, thị trấn Đạ Tẻh đạt chuẩn đô thị văn minh; huyện đạt các tiêu chí nông thôn mới, đã hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền thẩm định, công nhận; huyện tiếp tục chỉ đạo xây dựng một số xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều chuyển biến rõ nét theo hướng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; thực hiện quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành việc làm thường xuyên, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Đặc biệt, Huyện ủy Đạ Tẻh cũng đã quyết liệt thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn gắn với tinh giản biên chế theo Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. 

 

Dự thảo báo cáo chính trị cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm cũng như đưa ra nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm; cũng như nhận định bối cảnh, đặt ra mục tiêu và nhiệm vụ phát triển 5 năm 2020 – 2025 cho từng lĩnh vực cụ thể. 
 9 giờ 00':

Đồng chí Bùi Văn Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá VIII

Đồng chí Bùi Văn Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá VIII

 

Đại hội cũng đã xem xét báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 do đồng chí Bùi Văn Hùng thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày.

 

9 giờ 30':

Đồng chí Trần Đức Quận – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Trần Đức Quận – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Đức Quận – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Đạ Tẻh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Đạ Tẻh đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 là rất quan trọng, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của tỉnh Lâm Đồng; là cơ hội thuận lợi, tạo đà để huyện Đạ Tẻh tiếp tục phát triển trong thời gian tiếp theo. 

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đánh giá cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc và đề nghị các đại biểu tham dự đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, phân tích, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm để tìm ra giải pháp khắc phục hiệu quả, tạo bước tiến nhanh hơn, vững chắc hơn trong thời gian tới.

 

Với phương châm: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo”, để tiếp tục phát huy những thành quả qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trần Đức Quận đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu, như: Thực hiện tốt đề án tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả để huy động các nguồn lực, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện Đạ Tẻh đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, có giải pháp phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp dựa trên tiềm năng thế mạnh của địa phương; tiếp tục quan tâm công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng thật sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở; chú trọng giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cho cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…
 

Toàn cảnh Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

“Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nắm vững các tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và các quy định về bầu cử trong Đảng, lấy tiêu chuẩn kết hợp với cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy trên các lĩnh vực, bằng lá phiếu của mình, sáng suốt lựa chọn bầu ra những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc, có uy tín, trách nhiệm cao, đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tham gia vào Ban Chấp hành khóa mới cũng như thực hiện đúng quy trình để bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại đại hội đảm bảo yêu cầu đề ra. Đồng thời, Đại hội cần xem xét lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025” – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận nhấn mạnh.
 

Đồng chí Trần Đức Quận – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Trần Đức Quận – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Tô Quang Ngọc – Vụ trưởng Vụ 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Cao Văn Học - Phó vụ trưởng Vụ 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Tô Quang Ngọc – Vụ trưởng Vụ 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đồng chí Cao Văn Học - Phó vụ trưởng Vụ 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội

Lãnh đạo tỉnh tham quan các gian hàng đặc sản trưng bày tại Đại hội

Đồng chí Trần Đức Quận tham quan các gian hàng đặc sản trưng bày tại Đại hội trong thời gian nghỉ giải lao 

10 giờ 30':
 

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Tẻh phát biểu tham luận

Đồng chí Phạm Xuân Tiện - Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Tẻh phát biểu tham luận

 

Trong buổi sáng, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đạ Tẻh khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng nghe các tham luận đối với Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đảng ủy thị trấn Đạ Tẻh, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
 

Đồng chí Hồ Quốc Phong - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đạ Tẻh phát biểu tham luận

Đồng chí Hồ Quốc Phong - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đạ Tẻh phát biểu tham luận

Đồng chí Nguyễn Thị Minh - Bí thư Đảng ủy thị trấn Đạ Tẻh phát biểu tham luận

Đồng chí Nguyễn Thị Minh - Bí thư Đảng ủy thị trấn Đạ Tẻh phát biểu tham luận

11 giờ 00':
 

Kết thúc phiên Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Đạ Tẻh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Trong phiên làm việc vào buổi chiều cùng ngày, Đại hội Đảng bộ huyện Đạ Tẻh khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ tiến hành một trong những nội dung quan trọng của Đại hội là bầu cử Ban Chấp hành khóa mới. Đặc biệt, Đại hội sẽ thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội. Báo Lâm Đồng Online sẽ tiếp tục tường thuật trực tiếp phiên làm việc này vào lúc 13 giờ 45 phút. 


Thực hiện: HỮU SANG - KHÁNH PHÚC - VĂN BÁU - HOÀNG ANH

Lượt xem: 71
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000097660
  • Đang online: 64
  • Trong tuần: 3.005
  • Trong tháng: 5.643
  • Trong năm: 90.365