Hội nghị Tỉnh ủy Lâm Đồng lần thứ III In trang
28/02/2021 10:06 SA

● 19,44% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

(LĐ online) - Ngày 26/2, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để tổng kết công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 

Hội nghị do các đồng chí: Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thường trực các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy... 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.  

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo đó, năm 2020 là năm diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nhiều sự kiện chính trị quan trọng; đây cũng là năm có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Song với chủ đề: “Chỉ đạo quyết liệt, hành động mạnh mẽ, hoàn thành toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X”, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm; chủ động khắc phục khó khăn, thử thách, đoàn kết, thống nhất bám sát thực tiễn, cơ sở; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 và cả nhiệm kỳ. 

Trong năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng và trách nhiệm trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng; vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng được phát huy; tổ chức bộ máy của các cơ quan Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn; tinh giản biên chế đạt chỉ tiêu, tiến độ. Công tác chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chỉ thị, kế hoạch về đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thực hiện thành công, nghiêm túc. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch và quy hoạch, phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện đồng bộ, đảm bảo đúng quy trình; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện. 

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, tinh thần, trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; dân chủ trong Đảng được phát huy, đồng thuận xã hội được tăng cường.  

Công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo thực hiện, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém; đồng thời, xử lý nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với những trường hợp sai phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật.  

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn phát biểu tại hội nghị

Năm 2020, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 732 tổ chức đảng và 4.397 đảng viên;  cấp ủy cấp dưới kiểm tra 764 tổ chức đảng và 4.382 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 744 tổ chức đảng (chiếm 97,3%) và 4.278 đảng viên (chiếm 97,6%) thực hiện tốt các nội dung kiểm tra; 23 tổ chức đảng và 229 đảng viên thực hiện chưa tốt; 21 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; 5 đảng viên bị thi hành kỷ luật.  Năm 2020, cấp ủy các cấp đã giám sát 376 tổ chức đảng và 1.194 đảng viên. Qua giám sát, có 332 tổ chức đảng và 583 đảng viên thực hiện tốt; phát hiện 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên có dấu hiệu vi phạm phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. 

Trong năm 2020, công tác vận động quần chúng có sự đổi mới, dân chủ được mở rộng, đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy. Cải cách hành chính bước đầu đạt được những kết quả nhất định; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới và nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra… Các cấp ủy đảng các cấp cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo, phát động, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo không khí hăng hái thi đua lập thành tích. Từ đó, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống trị năm 2020. 

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

Tính đến tháng 12/2020, toàn tỉnh có 18 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với 761 tổ chức cơ sở đảng và 3.106 chi bộ trực thuộc. Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 47.174 đảng viên, chiếm tỷ lệ khoảng 3,9% dân số toàn tỉnh. Kết quả đánh giá trong năm 2020, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 19,44%; hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 71,74%; hoàn thành nhiệm vụ đạt 8,82%; không có tổ chức cơ sở đảng bị đánh giá, xếp loại mức không hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2020, toàn đảng bộ tỉnh kết nạp được 1.159 đảng viên. 

Thảo luận ý kiến tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cao với nhận định, báo cáo đánh giá công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ năm 2020; đồng thời, tập trung đánh giá, phân tích những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thời gian qua và kiến nghị, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu, giải trình một số ý kiến đề xuất, kiến nghị của đại biểu nêu ra tại hội nghị. Đồng chí Trần Văn Hiệp cũng đề nghị lãnh đạo các cấp, các ngành cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan, địa phương, đơn vị; tăng cường đi cơ sở để nắm vững địa bàn và sâu sát với Nhân dân; tiếp tục tham mưu, đề xuất mang tính sáng tạo với những giải pháp hiệu quả; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; gắn trách nhiệm của Đảng với chính quyền; trong đầu tư thực hiện các công trình phải hướng vào người dân; tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng... 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận đã đánh giá cao các kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng cũng như trong các lĩnh vực công tác của các cấp, các ngành thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt các nhiệm vụ thời gian tới như: Cần nghiên cứu kỹ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng ở Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh để quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng đạt hiệu quả cao nhất; đổi mới và nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nghiên cứu và đẩy mạnh hơn nữa các chương trình nhằm phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền… 

Tặng cờ cho Đảng bộ cơ sở Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Lạt và tặng bằng khen cho Đảng bộ huyện Đạ Tẻh

Tặng cờ cho Đảng bộ cơ sở Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Lạt và tặng bằng khen cho Đảng bộ huyện Đạ Tẻh

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã công bố quyết định tặng cờ cho Đảng bộ cơ sở Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Lạt đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liên tục từ năm 2016 - 2020; tặng bằng khen cho Đảng bộ huyện Đạ Tẻh đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2020; tặng bằng khen cho 9 tập thể đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liên tục (từ 2016 - 2020); tặng bằng khen cho 55 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền (từ 2016 - 2020).

(Baolamdong.vn)

Lượt xem: 47
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000331532
  • Đang online: 66
  • Trong tuần: 6.194
  • Trong tháng: 10.358
  • Trong năm: 103.773