Đẩy mạnh phối hợp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng In trang
09/03/2021 02:19 CH

(Lamdongtv.vn) -Tỉnh ủy Lâm Đồng đã làm việc với Học viện Chính trị khu vực 2 - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về công tác phối hợp việc thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị (Khóa 12) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đồng thời khảo sát về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý ở địa phương.Ông Bùi Thắng - Ủy viên BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2 chủ trì buổi làm việc. 

Description: http://lamdongtv.vn/Uploaded/Users/hop/images/2021/3/baove-nentutuong_Dang_.jpg

Tại buổi làm việc, Học viện Chính trị khu vực 2, cho biết: trong thời gian qua đơn vị luôn tập trung nâng cao công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận trong việc thực hiện Nghị quyết 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trí, thù địch; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nghiên cứu, chắt lọc xây dựng báo cáo, cung cấp những luận cứ khoa học trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách kịp thời, sát với tình hình diễn biến của thực tiễn đất nước. Đối với công tác nghiên cứu, đào tào Học viện xây dựng việc quản lý hệ thống một cách toàn diện gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao; không ngừng đổi mới quy mô theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Description: http://lamdongtv.vn/Uploaded/Users/hop/images/2021/3/baove-nentutuong_Dang.jpg

Lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh và Học viện Chính trị khu vực 2 đã trao đổi, thống nhất những nội dung phối hợp về quy chế triển khai nhằm nâng cao công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng kế hoạch phối hợp bồi dưỡng mở các lớp đào tạo về hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị, nghiên cứu và các chương trình đào tạo cho cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới….

Description: http://lamdongtv.vn/Uploaded/Users/hop/images/2021/3/baove-nentutuong_Dang__.jpg

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ông Bùi Thắng, đánh giá cao công tác phối hợp đào tạo giữa Học viện với Lâm Đồng trong thời gian qua, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh, đây là kết quả để thời gian tới hai bên tiếp tục làm tốt công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu được tốt hơn. Về công tác phối hợp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao việc xây dựng kế hoạch phối hợp của Học viện, về phía tỉnh Lâm Đồng sẽ nghiên cứu về nội dung hoạt động giữa 2 bên. Đối với công tác nghiên cứu, tọa đàm, hội thảo, tăng cường các bài viết chuyên sâu nhằm tăng cường đấu tranh, phản bác trực diện những nội dung xuyên tạc của các quan điểm sai trái của các đối tượng cơ hội, cực đoan, tỉnh Lâm Đồng thống nhất và mong muốn Học viện quan tâm, hỗ trợ Lâm Đồng qua đó góp phần xây dựng việc triển khai Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường nền tảng tư tưởng của Đảng thật sự hiệu quả./.

(Lamdongtv.vn)

Lượt xem: 53
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000331499
  • Đang online: 61
  • Trong tuần: 6.161
  • Trong tháng: 10.325
  • Trong năm: 103.740