Đà Lạt tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020  In trang
05/06/2020 07:46 SA

* Không để vi phạm nghiêm trọng mới kiểm tra

(LĐ online) - Chiều ngày 4/6, Thành ủy Đà Lạt tổ chức hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Công Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra tỉnh ủy Lâm Đồng. Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được trong 05 năm, nêu lên những hạn chế, tồn tại trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Từ đó xác định nguyên nhân hạn chế để có bài học kinh nghiệm và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Dương Công Hiệp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Nhiệm kỳ qua, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ thành phố luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức trong các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên về vai trò vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, coi đó là một khâu quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả đáp ứng kịp thời những yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ qua.

Thực hiện kiểm tra đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã tiến hành kiểm tra được 2.016 đảng viên. Kiểm tra chủ yếu về các nội dung chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm. Qua kiểm tra có 1.054 đảng viên thực hiện tốt, 962 đảng viên thực hiện chưa tốt, trong đó có 297 đảng viên có khuyết điểm vi phạm nhưng chưa đến mức thi hành xử lý kỷ luật.

Về kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới theo điều lệ Đảng, cấp ủy các cấp đã tổ chức kiểm tra đối với 814 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra chủ yếu về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…Qua kiểm tra có 473 tổ chức đảng thực hiện tốt, 341 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt, 64 tổ chức đảng có khuyết điểm vi phạm chưa đến mức phải thi hành lỷ luật.

Về thi hành kỷ luật, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố không có tổ chức đảng vi phạm bị xử lý kỷ luật. Toàn Đảng bộ đã thi hành kỷ luật 50 đảng viên, giảm 18 trường hợp so với nhiệm kỳ 2010 - 2015. Cấp ủy và chi bộ thi hành kỷ luật 35 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật 15 đảng viên, trong đó khai trừ ra khỏi Đảng 02 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt Đảng 04 đảng viên, khiển trách 09 đảng viên và cảnh cáo 04 đảng viên.

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng

 

 Hội nghị cũng thẳng thắn nêu lên những mặt hạn chế như một số cấp ủy, UBKT các cấp tuy đã xây dựng được chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhưng thực hiện chưa đảm bảo kế hoạch đề ra. Một số cuộc kiểm tra chất lượng chưa cao, chưa chú trọng khâu thẩm tra, xác minh, khi kiểm tra phát hiện có sai phạm nhưng không xử lý.

Tại hội nghị, đại diện các chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố đã báo cáo góp ý, tham luận về các nội dung tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Dương Công Hiệp đã đánh giá cao về những kết quả đạt được về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố Đà Lạt nhiệm kỳ qua. Công tác triển khai nhiệm vụ giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Toàn Đảng bộ đã quan tâm, tăng cường tuyên truyền, quán triệt, ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát phù hợp với phương hướng, nhiệm vụ của cấp ủy. Quan tâm đến việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức công tác kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cũng nêu lên một số hạn chế nhất định như: Việc tiếp nhận giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thường xuyên, công tác giải quyết ở cơ sở chưa kịp thời. Công tác phối hợp giữa các cơ quan khối Nội chính trong kiểm tra, giám sát chưa tốt. Cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tạo sự đồng thuận xã hội, tranh thủ sự ủng hộ của Nhân dân. Tăng cường phối hợp các ngành để nắm tình hình, tăng cường giám sát chuyên đề, không trông chờ kết quả của thanh tra, điều tra. Tăng cường nắm tình hình bằng nhiều kênh thông tin như đơn tố cáo, phản ánh dư luận, báo chí nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên nhằm, không để vi phạm nghiêm trọng mới kiểm tra…qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, có 8 tập thể và 04 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Baolamdong.vn

Lượt xem: 141
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000145138
  • Đang online: 38
  • Trong tuần: 3.230
  • Trong tháng: 22.468
  • Trong năm: 137.843