Đảng bộ Quân sự tỉnh: Hoàn tất công tác tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở  In trang
10/07/2020 07:31 SA

Đến nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã hoàn tất công tác tổ chức đại hội ở 5/5 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 12/12 Đảng bộ Quân sự huyện, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả đại hội đều đạt yêu cầu đề ra, tinh thần đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, dân chủ, kỷ cương được các cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang (LLVT) phát huy cao độ. 

 

Đại hội Đảng bộ Phòng Kỹ thuật được chọn là đại hội điểm của Đảng bộ Quân sự tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp

Ngay sau khi có Kế hoạch hướng dẫn số 96 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 2692 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 về tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt và ban hành kế hoạch tổ chức đại hội Đảng các cấp. Trong đó, chọn Đảng bộ Phòng Kỹ thuật tổ chức đại hội điểm đối với khối trực thuộc và Đảng bộ Quân sự huyện Đạ Huoai đối với khối Đảng bộ Quân sự huyện, thành.

 

Trao đổi về kết quả tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đại tá - Chính ủy Trần Văn Khương nhận định: Mọi công tác chuẩn bị được làm theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Hầu hết các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm đã tập trung đánh giá vào các vấn đề cơ bản trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, làm nổi bật kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Báo cáo chính trị được xây dựng có chất lượng, tập trung trí tuệ tập thể, nêu rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, có phụ lục so sánh các chỉ tiêu chủ yếu đã đạt được so với chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong phần phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới được các đảng bộ, tổ chức cơ sở đảng tập trung đầu tư phản ánh tương đối rõ và toàn diện, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đảng bộ, đơn vị. Nội dung, biện pháp có nhiều cách làm hay, sáng tạo sát với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

 

Đối với những Đảng bộ Quân sự huyện, thành phố có vấn đề về nội bộ, Đảng ủy đã phân công trực tiếp đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dự sinh hoạt trực tiếp và đối thoại để giải quyết tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm tạo sự thống nhất cao trong từng Đảng bộ. 

 

Trong quá trình diễn ra đại hội các cấp, công tác tổ chức, điều hành đã thực hiện đúng quy chế. Đoàn chủ tịch đại hội điều hành đảm bảo đúng trình tự, nội dung, tiến độ thời gian và linh hoạt trong điều hành xử lý các vấn đề phát sinh trong đại hội. Các đại biểu dự đại hội các cấp đều phát huy tốt ý thức chính trị, trách nhiệm cao trong quá trình diễn ra đại hội. Đại biểu tích cực tham gia thảo luận, tạo ra không khí sôi nổi, đoàn kết, tập trung, dân chủ, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, có nhiều ý kiến góp ý chất lượng, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả bổ sung vào văn kiện đại hội các cấp.

 

Đến thời điểm hiện nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã hoàn tất đại hội tại 5/5 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 12/12 Đảng bộ Quân sự huyện, thành. Công tác bầu cử được thực hiện dân chủ, nghiêm túc, khách quan, đúng quy trình. Đại hội đã tập trung bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT và đoàn đại biểu dự cấp trên đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn, đúng cơ cấu, thành phần, đủ số lượng với số phiếu tín nhiệm cao.

 

Đại hội các cấp cơ sở đã bầu ra 96 đồng chí cấp ủy viên, trong đó khối trực thuộc là 36 đồng chí; khối huyện, thành phố là 60 đồng chí. Ủy viên UBKT 53 đồng chí, đoàn đại biểu đi dự cấp trên 108 đồng chí và dự khuyết là 15 đồng chí.

 

Chỉ còn ít ngày nữa là diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh (dự kiến vào ngày 16 - 17/7) và đến nay mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Công tác nhân sự đã được Đảng ủy nghiên cứu kỹ, thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu, số lượng hợp lý. Đề án nhân sự đã được Tỉnh ủy thông qua. Công tác tuyên truyền đại hội được chú trọng đẩy mạnh. Các tiểu ban phục vụ đại hội được phân công bảo đảm đúng kế hoạch, thời gian quy định. 

 

Trước đó, Đảng ủy đã chỉ đạo Tiểu ban văn kiện xây dựng, hoàn chỉnh các dự thảo, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, nghị quyết, chương trình hành động. Dự thảo văn kiện đã được gửi lấy ý kiến 5 lần của các đồng chỉ Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh đương nhiệm và đã nghỉ hưu; lấy ý kiến từ cấp cơ sở, cấp huyện, thành phố nên đảm bảo chất lượng, chính xác và mang tính trí tuệ tập thể cao.

Baolamdong.vn 

Lượt xem: 111
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000146556
  • Đang online: 9
  • Trong tuần: 4.515
  • Trong tháng: 23.886
  • Trong năm: 139.261