Chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ quân sự tỉnh lâm đồng nhiệm kỳ 2020 – 2025 : Phát huy truyền thống 'Trung thành vô hạn, đoàn kết kỷ cương, tự lực tự cường, quyết chiến quyết thắng' In trang
15/07/2020 04:39 CH

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Lâm Đồng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết kỷ luật, ý chí tự lực tự cường, quyết chiến quyết thắng, sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Nhân dịp này, phóng viên Báo Lâm Đồng đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Trần Văn Khương - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng về những thành tựu nổi bật nhất trong nhiệm kỳ qua và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

 

Đại tá Trần Văn Khương - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng
Đại tá Trần Văn Khương - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng

PV: Thưa Đại tá Trần Văn Khương, nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm 2015 - 2020, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, LLVT tỉnh nhà đã có nhiều đóng góp tích cực, nổi bật trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào quá trình thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững quốc phòng - an ninh địa phương. Vậy, đồng chí có thể cho biết những thành tựu nổi bật đó là gì?

 

Đại tá Trần Văn Khương: Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững quốc phòng địa phương, cụ thể trên các mặt sau:

 

1. Đảng bộ, LLVT tỉnh luôn quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh ủy về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cấp trên giao, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), khu vực phòng thủ (KVPT) trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc. 

 

2. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu, đề xuất cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tốt việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng và xây dựng, củng cố nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND), việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương luôn gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. 

 

Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chặt chẽ việc tổ chức diễn tập KVPT, phòng thủ dân sự cấp tỉnh và cho 12/12 huyện, thành phố; diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 147/147 xã, phường, thị trấn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành công tác quốc phòng, xây dựng và hoạt động KVPT của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và năng lực, trách nhiệm trong chỉ đạo phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự (QS), quốc phòng địa phương (QPĐP) của các sở, ban, ngành. 

 

Chủ động phối hợp với các ban xây dựng đảng của cấp ủy địa phương làm tốt công tác phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) và xây dựng, củng cố các chi bộ QS xã, phường, thị trấn. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn có chi bộ QS; trong đó 130 chi bộ có chi ủy, đạt 88,44%; 100% chỉ huy trưởng ban CHQS xã, phường, thị trấn là đảng viên. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được triển khai toàn diện, đúng quy trình, quy định, bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy được trách nhiệm của hệ thống chính trị và Nhân dân. Tham mưu cho Ban chỉ đạo 502 của Tỉnh ủy làm tốt công tác dân vận; tích cực tham gia phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, giữ vững đoàn kết quân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh (QPAN) địa phương. Tham mưu Ban chỉ đạo 515 tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án 1237 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án 150 xác định danh tính hài cốt còn thiếu thông tin. 

 

3. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả mô hình “5 chủ động” trong công tác tư tưởng; mô hình “3 nhất”, “9 không” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, gắn với Chỉ thị số 03 (khóa XI) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo. 

 

Đại tá Vy Thanh Minh - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác huấn luyện tại Trung đoàn Bộ binh 994

Đại tá Vy Thanh Minh - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác huấn luyện tại Trung đoàn Bộ binh 994

PV: Để đạt được những thành tựu cơ bản đó, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã phân tích, làm rõ những nguyên nhân chủ yếu và rút ra những bài học kinh nghiệm quý nào trong nhiệm kỳ qua, thưa Chính ủy?

 

Đại tá Trần Văn Khương: Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, kịp thời của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Kinh tế địa phương tiếp tục phát triển; QPAN được củng cố, tăng cường; hệ thống chính trị được xây dựng vững chắc; nhận thức, trách nhiệm và đời sống của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng được nâng cao. Những kết quả đó là nhờ công tác quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy các cấp được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, chặt chẽ. Nội bộ cấp ủy chi bộ, Đảng bộ các cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền trong công tác QS, QPĐP. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng đã tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

Muốn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị về QPAN đề ra, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh cũng đã rút ra những bài học kinh nghiệm chủ yếu như sau: 

 

Một là, thường xuyên quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và của cấp mình; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của tập thể để xây dựng nghị quyết lãnh đạo và các chương trình, kế hoạch chỉ đạo; triển khai thực hiện các nhiệm vụ kịp thời, chặt chẽ, cụ thể và đạt hiệu quả cao. 

 

Hai là, chú trọng chăm lo công tác xây dựng Đảng, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi phân công cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ, năng lực và bản lĩnh, ý chí, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

 

Ba là, nâng cao năng lực làm tham mưu của cơ quan QS các cấp; phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo, gương mẫu của cán bộ chủ trì, cơ quan chuyên môn và các tổ chức trong cơ quan, đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS, QPĐP.

 

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời, có hiệu quả ngay từ đầu các vụ việc ở cơ sở, không để kéo dài, phát sinh phức tạp làm ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra bắn đạn thật đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Ảnh: Tấn Huy

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra bắn đạn thật đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Ảnh: Tấn Huy

 

PV: Trong giai đoạn tới, trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực cũng như tình hình trong nước, trong tỉnh còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, khó lường; đặt ra yêu cầu đối với công tác QPAN địa phương với nhiều thách thức mới, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị trong LLVT. Vậy Đại tá - Chính ủy cho biết những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt cả nhiệm kỳ, hướng đến hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra? 

 

Đại tá Trần Văn Khương: Quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp; tiếp tục triển khai có chất lượng, hiệu quả, đi vào chiều sâu vững chắc trong việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh (TSVM) tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD); tiếp tục đột phá vào công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QS, QPĐP; huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực để xây dựng nền QPTD vững mạnh, KVPT vững chắc; xây dựng LLVT tỉnh có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu cao. Hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

 

Dấu ấn xây dựng nền quốc phòng toàn dân nhiệm kỳ 2015 - 2020

° Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 119 đảng viên trong lực lượng thường trực (vượt 22,68%).

° Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên các năm đạt trên 97%.

° Lãnh đạo thực hiện tốt công tác SQDB, sắp xếp SQDB vào các đơn vị DBĐV đạt 91,46%, tăng 22,71% so với đầu nhiệm kỳ. 

° Trong nhiệm kỳ, cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra và phối hợp kiểm tra 184 lượt tổ chức Đảng và 1.154 lượt cấp ủy viên và đảng viên; giám sát và phối hợp giám sát 102 lượt tổ chức Đảng và 172 lượt cấp ủy viên, đảng viên.

° Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam”.

 

° Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, số cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học đạt 95,6% (vượt 0,6%)... 

NGUYỆT THU (tổng hợp)

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đó là:

 

Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN theo nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng nền QPTD; xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND vững chắc. 

 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đột phá nâng cao năng lực tham mưu về nhiệm vụ QS, QPĐP của cơ quan QS địa phương các cấp; xây dựng, củng cố nền QPTD vững mạnh; xây dựng KVPT tỉnh, huyện, thành phố đi vào chiều sâu vững chắc. Chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương trong công tác tuyển quân. 

 

Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 855 ngày 13/8/2019 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. 

 

Thường xuyên củng cố, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức Đảng; thực hiện có hiệu quả mô hình “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”; triển khai thực hiện mô hình “Xây dựng chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt” của Thường vụ Đảng ủy Quân khu; xây dựng tổ chức Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD.

 

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành cương lĩnh, điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đặc biệt chú trọng kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm. 

 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân vận trong tình hình mới; tham gia làm tốt công tác dân vận trên địa bàn.Thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa... 

 

Nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới rất nặng nề và còn nhiều khó khăn, Đảng bộ kêu gọi toàn thể cán bô,̣ đảng viên, chiến sĩ, viên chức quốc phòng LLVT tỉnh hãy phát huy tốt truyền thống “Trung thành vô hạn, đoàn kết kỷ cương, tự lực tự cường, quyết chiến quyết thắng”, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết nhất trí cao về ý chí và hành động, tích cực khắc phục mọi khó khăn, sửa chữa kịp thời những khuyết điểm, tồn tại trong nhiệm kỳ qua, ra sức xây dựng chi bộ, đảng bộ TSVM, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII đề ra.

 

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại tá, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã dành thời gian trả lời phỏng vấn. Chúc Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII thành công tốt đẹp!

 

NGUYỆT THU (thực hiện)

Lượt xem: 103
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000146556
  • Đang online: 34
  • Trong tuần: 4.515
  • Trong tháng: 23.886
  • Trong năm: 139.261