Chào mừng đại hội Đại biểu Đảng bộ Học Viện Lục Quân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Xây dựng Đảng bộ Học viện Lục quân trong sạch vững mạnh, Học viện vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị In trang
29/07/2020 07:23 SA

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương tỉnh Lâm Đồng; Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Lục quân đã phát huy truyền thống vẻ vang hơn 74 năm qua “Kiên định vững vàng, đoàn kết nhất trí, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Lục quân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Nhân dịp này, phóng viên Báo Lâm Đồng có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Quang Xuân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân để giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn những kết quả, thành tựu nổi bật 5 năm qua của Học viện Lục quân.

 

Thiếu tướng Lê Quang Xuân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân
Thiếu tướng Lê Quang Xuân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân

PV: Thưa Thiếu tướng Lê Quang Xuân, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng ủy - Ban Giám đốc Học viện, Học viện Lục quân đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật nào thưa Thiếu tướng?

 

Thiếu tướng Lê Quang Xuân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân: Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Lục quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt 3 nội dung đột phá đó là “Chất lượng giảng dạy tốt nhất - Quản lý, rèn luyện, học tập nghiêm nhất - Kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học cao nhất”. Học viện đã tích cực đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và liên thông, sát với mục tiêu, yêu cầu đào tạo, thực tiễn huấn luyện chiến đấu, xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

 

Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm Kết luận số 25 của Ban Bí thư “Về việc giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an”. Tổ chức đào tạo cho Lớp Cán bộ cao cấp Quân đội Hoàng gia Campuchia; cử cán bộ, giảng viên sang giúp Quân đội Nhân dân Lào xây dựng chương trình, nội dung đào tạo chặt chẽ, đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Học viện, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp với các nước bạn.

 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục được coi trọng. Học viện đã chủ động cử cán bộ, giảng viên đi thực tế ở các đơn vị trong toàn quân, nghiên cứu địa hình trên địa bàn chiến lược và nghiên cứu tác chiến bảo vệ biển đảo. Ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện được đầu tư ngày càng khang trang, hiện đại. Qua đó, từng bước thực hiện Đề án “Xây dựng Học viện theo mô hình nhà trường thông minh” tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Học viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn; hệ thống giáo trình được bổ sung, đổi mới phù hợp với thực tiễn. Đã có nhiều đề tài, giáo trình được Hội đồng khoa học cấp Bộ Quốc phòng, cấp ngành đánh giá xuất sắc và đưa vào vận dụng có hiệu quả. Tiêu biểu là Đề tài “Chiến đấu phá vây của Trung đoàn bộ binh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc”, Đề tài “Phát triển lý luận chiến thuật Trung đoàn bộ binh phòng ngự bờ biển trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc”, Đề tài “Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn ở các trường đào tạo sĩ quan chỉ huy trong Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay”. Bên cạnh đó, Học viện còn tổ chức nhiều hội thảo khoa học quân sự, khoa học xã hội nhân văn. Thông qua đó, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn được các nhà khoa học làm sáng tỏ. Hoạt động khoa học được chú trọng, chất lượng ngày càng nâng cao, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo tại Học viện. 

 

Với những thành tích, kết quả nổi bật đạt được trong nghiên cứu khoa học, Học viện Lục quân đã được Bộ Quốc phòng đánh giá là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học quân sự và khoa học xã hội - nhân văn trong toàn quân.

 

Duyệt đội hình trong Lễ khai giảng năm học 2019-2020. Ảnh: Hữu Túc
Duyệt đội hình trong Lễ khai giảng năm học 2019-2020. Ảnh: Hữu Túc

 

PV: Để xây dựng Học viện Lục quân ngày càng vững mạnh, phát triển toàn diện, Đảng bộ Học viện đã đặc biệt quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Vậy, Thiếu tướng có thể cho biết những kết quả cơ bản trong lĩnh vực này là gì?

 

Thiếu tướng Lê Quang Xuân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân: Đảng bộ Học viện đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương về xây dựng Đảng. Đảng ủy đã lãnh, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để xây dựng Học viện vững mạnh về tư tưởng, đã tập trung đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng; bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới, tạo đồng thuận, thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng. Chủ động đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, nói không đi đôi với làm trong cán bộ, đảng viên, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với nhiều hình thức phong phú, nhiều mô hình mới, sáng tạo đã góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đề cao ý thức tự phê bình và phê bình, thường xuyên “tự soi, tự sửa”, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương. Đến nay, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Học viện luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, nêu cao tinh thần tự giác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Đảng ủy Học viện đã luôn coi trọng lãnh đạo xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Học viện vững mạnh về tổ chức, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện sâu rộng Chỉ thị 547 của Thường vụ Đảng ủy Học viện Lục quân và đề ra nhiều biện pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ. Đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh, chỉ đạo khắc phục tình trạng thiếu cán bộ kéo dài, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, giảng viên. Đến nay, đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng Học viện Lục quân vững mạnh toàn diện trong tình hình mới.

 

PV: Để tiếp tục phát huy truyền thống tự hào và những thành tựu đạt được trong 5 năm qua của Đảng bộ Học viện Lục quân, xin Thiếu tướng cho biết quyết tâm mới của Đảng bộ Học viện nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Lục quân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là gì? 

 

Thiếu tướng Lê Quang Xuân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân: Trong những năm tới, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc tiếp tục có sự phát triển mới. Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ tới rất nặng nề, đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng; sự giúp đỡ tận tình, có hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương và các đơn vị kết nghĩa; cùng với bề dày truyền thống vẻ vang hơn 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Học viện, đặc biệt từ sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị, tôi tin tưởng rằng Học viện Lục quân nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Toàn Đảng bộ sẽ quyết tâm phấn đấu xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Học viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Xứng đáng là Trung tâm giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự lớn, có uy tín của Quân đội. Góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

 

PV: Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Lê Quang Xuân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện đã dành thời gian trả lời phỏng vấn trên Báo Lâm Đồng. Xin chúc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Lục quân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp!

 

NGUYỆT THU (thực hiện)

Lượt xem: 196
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000382295
  • Đang online: 46
  • Trong tuần: 46
  • Trong tháng: 20.958
  • Trong năm: 154.536