Lạc Dương chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị In trang
20/11/2019 07:20 SA

Xác định là địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, Huyện ủy Lạc Dương đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp thực sự vững mạnh. Đây là tiền đề vững chắc để Lạc Dương triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị thời gian qua. 

Chính quyền và những người có uy tín vận động Nhân dân hiến đất làm đường ở Lạc Dương. Ảnh: T.D.H

Chính quyền và những người có uy tín vận động Nhân dân hiến đất làm đường ở Lạc Dương. Ảnh: T.D.H

ập trung công tác xây dựng Đảng

Thực tế đã chứng minh, nơi nào tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trong sạch vững mạnh (TSVM), đảng viên thực sự là “hạt nhân” gương mẫu sẽ tạo được sự thống nhất cao trong nội bộ, xã hội đồng thuận cao, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lạc Dương đã tỏ rõ quyết tâm chính trị cao thông qua việc ban hành các nghị quyết, chương trình hành động sát thực với thực tế; tổ chức triển khai thực hiện khá đồng bộ và đã mang lại hiệu quả nhất định.

Bên cạnh Nghị quyết của nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020, BTV Huyện ủy Lạc Dương còn ban hành 10 nghị quyết chuyên đề tập trung vào từng lĩnh vực của địa phương; trong đó có Nghị quyết số 04-NQ/HU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người đồng bào dân tộc thiểu số”; đồng thời, tập trung xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh được xem là lĩnh vực then chốt, quyết định.

Đến nay, gần cuối nhiệm kỳ Đại hội, Lạc Dương có thể nhìn lại chặng đường gần 5 năm qua với sự nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đã hiện hữu bằng nhiều kết quả đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương) đã được Huyện ủy Lạc Dương chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao; vai trò của Đảng trong chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh được đẩy mạnh. Việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở và chất lượng đảng viên được quan tâm kịp thời. Đặc biệt, gắn công tác xây dựng Đảng TSVM với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Lạc Dương triển khai đồng bộ, tạo hiệu ứng tốt trong việc nỗ lực phấn đấu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện.

BTV Huyện ủy Lạc Dương cũng đã gắn công tác xây dựng Đảng với việc phát huy vai trò của các già làng, người có uy tín trong vùng DTTS. Hàng năm, các cấp ủy chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, nhất là đảng viên trẻ, cán bộ nữ và người DTTS tại chỗ làm lực lượng cán bộ kế cận. Quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát TCCS đảng và đảng viên; thực hiện nghiêm túc việc thi hành kỷ luật Đảng đối với các TCCS đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm…

Những chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ trong công tác kiện toàn, sắp xếp bộ máy và nâng cao TCCS đảng, đảng viên, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến thôn, tổ dân phố ở Lạc Dương có nhiều chuyển biến tích cực.

Hiện nay, toàn Đảng bộ huyện Lạc Dương có 28 TCCS đảng, với 1.359 đảng viên (trong đó có 351 đảng viên là người DTTS); 100% thôn, tổ dân phố đều có chi bộ.

Mỗi năm, các TCCS đảng đã bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp từ 25 - 35 đảng viên mới; đặc biệt, số người có uy tín trong vùng DTTS vừa là “nguồn” vừa là nhân tố góp phần đắc lực trong công tác giáo dục, bồi dưỡng để kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. Lạc Dương hiện có 31 người có uy tín (tuổi từ 40 đến trên 60) là lực lượng quan trọng, đóng góp tích cực trong mọi mặt công tác xã hội, nhất là vận động Nhân dân tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hôi địa phương, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại cơ sở. 

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Trần Công Chánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định: “Người có uy tín trong vùng DTTS rất được cộng đồng nể trọng, tiếng nói của họ có ảnh hưởng rất lớn đối với cộng đồng dân cư. Họ là “nhịp cầu” quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào; có khả năng vận dụng phong tục tập quán để giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong đời sống cộng đồng…”.

Nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục và quan tâm bồi dưỡng nhân tố tích cực trong cộng đồng dân cư đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp ở Lạc Dương những năm qua. Số quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng tăng hàng năm; từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Lạc Dương đã kết nạp 326 đảng viên; số lượng đảng viên kết nạp năm sau cao hơn năm trước; riêng trong 9 tháng đầu năm 2019 có 24 đảng viên mới được kết nạp (trong đó, 12 đảng viên là người DTTS).

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được quan tâm thực hiện theo chương trình, kế hoạch. Trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn Đảng bộ tiếp tục kiểm tra 11 TCCS đảng và 2 đảng viên; tiến hành giám sát 2 TCCS đảng và 2 đảng viên. UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 1 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; giám sát 3 TCCS đảng; kiểm tra thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 2 TCCS đảng; giám sát chuyên đề 2 TCCS đảng và 4 đảng viên. Qua kiểm tra, có 3 đảng viên bị thi hành kỷ luật Đảng (2 đảng viên bị khiển trách, 1 đảng viên bị cảnh cáo).

Hiện nay, bên cạnh tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 3 tháng cuối năm 2019; tiếp tục triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng, BTV Huyện ủy Lạc Dương đang tích cực chỉ đạo rà soát, đánh giá, bổ sung quy hoạch cán bộ chuẩn bị nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt; tổ chức quán triệt thực hiện Chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) và sự chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy nhằm chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra vào năm 2020…

THANH DƯƠNG HỒNG

Lượt xem: 108
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000048377
  • Đang online: 13
  • Trong tuần: 2.377
  • Trong tháng: 2.318
  • Trong năm: 41.083