Quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống In trang
03/02/2021 04:18 CH

(LĐ online) - LTS: Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, qua đó tạo nên một khí thế mới, tinh thần mới để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cả nước nói chung, Lâm Đồng nói riêng tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới. Sáng nay (3/2), nhân dịp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo nhanh về kết quả Đại hội XIII của Đảng, tại đầu cầu Lâm Đồng, phóng viên Báo Lâm Đồng đã phỏng vấn đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội XIII sớm đi vào cuộc sống.

Description: Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận phát biểu tham luận tại Đại hội XIII của Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận phát biểu tham luận tại Đại hội XIII của Đảng

PV: Trước tiên, xin được chúc mừng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí có thể chia sẻ thêm về cảm xúc của mình khi lần đầu tiên tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng? 

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận: Thành công của Đại hội sẽ mở ra thời kỳ mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước; đồng thời, khẳng định ý chí, sự quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Trong sự thành công ấy, tôi cũng rất vinh dự được Đại hội tín nhiệm bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đây là niềm vinh dự lớn lao và cũng là trách nhiệm nặng nề của bản thân tôi trước Trung ương Đảng, trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.  

Với trọng trách là Bí thư Tỉnh ủy, tôi nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn nỗ lực cố gắng, tận dụng thời cơ, vận hội mới, phát huy tốt mọi lợi thế của tỉnh, chủ động vượt qua khó khăn thử thách; nắm bắt và kịp thời giải quyết những vướng mắc từ cơ sở, quyết tâm đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và sớm đạt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.