Mặt trận Tổ quốc TP Đà Lạt: Góp phần làm nên thành công đại hội Đảng các cấp In trang
05/02/2021 07:20 SA

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Nhìn từ cơ sở, một trong những nội dung góp phần làm nên thành công chung đó chính là việc nêu cao trách nhiệm, phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam các cấp. Tại thành phố Đà Lạt, nội dung này cũng được triển khai rất quyết liệt nhằm lựa chọn những người thật sự xứng đáng vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ đây, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền địa phương.

Description: Việc tăng cường giám sát của MTTQ đã góp phần lựa chọn được những người thực sự ưu tú vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Lạt nhiệm kỳ 2020 - 2025

Việc tăng cường giám sát của MTTQ đã góp phần lựa chọn được những người thực sự ưu tú vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Lạt nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chưa khi nào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, thiết thực, đồng bộ, sát hợp với đòi hỏi tình hình như hiện nay, trong đó ngày càng coi trọng tính tiền phong gương mẫu từ mỗi đảng viên như là tế bào nhỏ nhất mang sức sống của Đảng.  

Điều đó đòi hỏi đảng viên phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp… Đây là nhiệm vụ không đơn giản, do tác động đến tầng sâu nhất của tổ chức, là con người, là cá nhân đảng viên cụ thể, là tổ chức cơ sở đảng, vì vậy cũng thể hiện sinh động sự gắn kết giữa tự giác cá nhân và tăng cường kiểm tra giám sát. 

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã có chương trình “Giám sát việc rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên được quy hoạch vào cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”, phục vụ đại hội Đảng các cấp. Yêu cầu đặt ra cho cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Đồng thời, kiên quyết không để lọt những cán bộ kém phẩm chất, yếu năng lực và uy tín thấp vào cấp ủy các cấp nhưng cũng không để sót cán bộ có đức, có tài tham gia cấp ủy các cấp. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những hoạt động chống phá công tác nhân sự của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị, nhất là việc chống phá từ trong nội bộ.   

Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Đà Lạt đã xây dựng Kế hoạch số 57 về việc “Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống những người được quy hoạch vào cấp ủy phường, xã nhiệm kỳ 2020 - 2025”, triển khai trên 14 phường, xã. Trong đó, trực tiếp Ban Thường trực MTTQ thành phố giám sát Đảng ủy Phường 4 và Đảng ủy xã Xuân Thọ. 

Đồng thời, Ủy ban MTTQ thành phố Đà Lạt cũng đã xây dựng tiêu chí cụ thể để giám sát, khảo sát ý kiến tập trung vào các nội dung chủ yếu như: gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân tại nơi cư trú; đạo đức, lối sống mối quan hệ tại nơi cư trú; biểu hiện giàu lên bất thường; có người thân trong gia đình vi phạm tệ nạn xã hội; có hoạt động mê tín dị đoan... Theo đó, mỗi đảng viên được quy hoạch thực hiện khảo sát từ 6 - 15 phiếu. 

Qua giám sát trực tiếp tại Đảng ủy Phường 4 và Đảng ủy xã Xuân Thọ, UBMTTQ thành phố Đà Lạt đánh giá: Những người được quy hoạch đã xác định được mục tiêu, lý tưởng rõ ràng, có ý thức phấn đấu rèn luyện, học tập, tu dưỡng đạo đức, có trách nhiệm cao trong thực thi công vụ, tính tiền phong gương mẫu được thể hiện trong đơn vị công tác cũng như trong cộng đồng khu dân cư nơi mình cư trú. Kết quả 100% đảng viên được quy hoạch vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đảng ủy Phường 4 và Đảng ủy xã Xuân Thọ sau khi được giám sát đều được đoàn giám sát đánh giá đạo đức tốt, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác nhiều năm liền, được Nhân dân ghi nhận và tín nhiệm. Bên cạnh đó, một số đảng viên ở cấp phường, xã cũng có đánh giá chưa tốt, chưa hoàn thiện, còn một số hạn chế, khuyết điểm nhất định trong đạo đức, lối sống, tác phong làm việc và trách nhiệm công dân nơi cư trú. Đoàn giám sát cũng đã tổng hợp báo cáo, tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy, đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở xem xét, lựa chọn đảm bảo đúng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương. 

Trao đổi về nội dung này, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Đà Lạt Nguyễn Quang Hải cho rằng: Qua giám sát nội dung này, những đảng viên được quy hoạch vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều có tinh thần cầu thị, học hỏi, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân. Không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao vai trò trách nhiệm trước Nhân dân trong thực thi công vụ. Từ đó, mỗi đảng viên nói chung, trong đó những người được quy hoạch vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ có chương trình hành động cụ thể của bản thân mình, hướng đến tạo uy tín trong Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền thành phố Đà Lạt ngày càng vững mạnh toàn diện.

(Baolamdong.vn)  

Lượt xem: 20
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000285700
  • Đang online: 61
  • Trong tuần: 4.695
  • Trong tháng: 27.507
  • Trong năm: 57.941