[Photo] Đại hội XIII: Đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới In trang
06/02/2021 02:06 CH

Đại hội XIII thành công tốt đẹp, cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy ý chí, sức mạnh toàn dân tộc, sự thống nhất của "ý Đảng, lòng dân" đưa đất nước bước vào giai đoạn phá triển mới.

Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội, tại phiên họp trù bị, sáng 25/1. (Nguồn: TTXVN)

Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội, tại phiên họp trù bị, sáng 25/1. (Nguồn: TTXVN)

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội, tại phiên họp trù bị, sáng 25/1. (Nguồn: TTXVN)

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội, tại phiên họp trù bị, sáng 25/1. (Nguồn: TTXVN)

Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội tại phiên họp trù bị, sáng 25/1. (Nguồn: TTXVN)

Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội tại phiên họp trù bị, sáng 25/1. (Nguồn: TTXVN)

Nét hân hoan trên gương mặt các đại biểu sau khi kết thúc phiên thảo luận về các văn kiện đại hội (27/1). (Nguồn: TTXVN)

Nét hân hoan trên gương mặt các đại biểu sau khi kết thúc phiên thảo luận về các văn kiện đại hội (27/1). (Nguồn: TTXVN)

Niềm hân hoan trên gương mặt đại biểu dân tộc thiểu số thuộc đoàn Đảng bộ tỉnh Hà Giang tham dự Đại hội. (Nguồn: TTXVN)

Niềm hân hoan trên gương mặt đại biểu dân tộc thiểu số thuộc đoàn Đảng bộ tỉnh Hà Giang tham dự Đại hội. (Nguồn: TTXVN)