Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng Bộ huyện Đức Trọng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025: Phát triển Đức Trọng trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại của tỉnh In trang
29/07/2020 08:47 SA

Nhân Đại hội Đảng bộ huyện Đức Trọng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - TUV, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Lâm Đồng về những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cũng như xác định mục tiêu, lộ trình xây dựng huyện Đức Trọng trong 5 năm tới.

 

Ông Nguyễn Ngọc Phúc - TUV, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng
Ông Nguyễn Ngọc Phúc - TUV, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng

PV: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, Nhân dân huyện Đức Trọng đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, vậy xin đồng chí cho biết rõ hơn về những kết quả nổi bật này?

 

Đồng chí NGUYỄN NGỌC PHÚC: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII trong điều kiện thuận lợi chung của đất nước là tình hình an ninh, chính trị, xã hội ổn định; nhiều chủ trương, chính sách đã được ban hành kịp thời; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo và sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể của tỉnh. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, các doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết, tích cực triển khai tổ chức thực hiện đạt được nhiều thành quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra (đạt và vượt 11/13 chỉ tiêu). Trong 5 năm đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm theo Nghị quyết đã đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, áp dụng khoa học kỹ thuật. Hiện toàn huyện có 10.110 ha diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng 4.845 ha so với năm 2015. Giá trị sản xuất bình quân đạt trên 250 triệu đồng/ha/năm. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá, đến năm 2020 có 1.155 doanh nghiệp hoạt động, Khu Công nghiệp Phú Hội hiện nay cơ bản đã được lấp đầy. Thương mại, dịch vụ phát triển mạnh với 8.500 cơ sở sản xuất, kinh doanh và hệ thống các chợ trung tâm Đức Trọng, chợ đầu mối, chợ nông thôn. 

 

Về hoạt động thu hút đầu tư: Trên địa bàn có 120 doanh nghiệp tham gia với tổng vốn 31.737 tỷ đồng; trong đó đã có 69 dự án đi vào hoạt động. Kinh tế tập thể phát triển nhanh, toàn huyện có 49 hợp tác xã, 25 tổ hợp tác. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến rõ rệt. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục - thể thao phát triển rộng khắp. Công tác thông tin tuyên truyền ngày càng đa dạng, hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở duy trì hoạt động tốt, phát huy hiệu quả Trang thông tin điện tử huyện. Giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả quan trọng, mạng lưới trường, lớp phát triển đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội. Công tác dân số, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh từ cấp huyện đến cấp xã được quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại, đội ngũ cán bộ y tế đảm bảo về số lượng và trình độ chuyên môn.

 

Cùng đó, bộ máy chính quyền được củng cố, sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, tiến bộ; cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đi vào hoạt động nề nếp, quan hệ giao dịch giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với các doanh nghiệp và công dân được cải thiện. Ứng dụng CNTT được triển khai rộng khắp, tất cả các cơ quan, đơn vị sử dụng internet, hộp thư công vụ, văn phòng điện tử eOffice trong hoạt động hành chính; hệ thống họp trực tuyến được áp dụng đến cấp xã với 5 điểm cầu, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí hội họp.

 

Ngoài ra, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng được thực hiện hiệu quả; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc. 

 

Với những kết quả đạt được nêu trên, với sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị cùng với Nhân dân huyện nhà, ngày 14/4/2020 Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tại Quyết định số 513/QĐ-TTg. Đây là minh chứng cụ thể cho những kết quả đạt được của huyện Đức Trọng trong nhiệm kỳ vừa qua.

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt trao Huân chương Lao động hạng Ba cho huyện Đức Trọng. Ảnh: Chu Quốc Hùng
Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt trao Huân chương Lao động hạng Ba cho huyện Đức Trọng. Ảnh: Chu Quốc Hùng

 

PV: Thưa đồng chí Bí thư Huyện ủy, qua kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, có thể rút ra những vấn đề gì trong công tác lãnh, chỉ đạo?

 

Đồng chí NGUYỄN NGỌC PHÚC: Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm: Trước hết, đó là phát huy tinh thần đoàn kết, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, dân chủ trong thảo luận, đồng thuận trong thực hiện là yếu tố quan trọng, quyết định nên sức mạnh để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả.

 

Bên cạnh đó, cần tăng cường học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”. Nâng cao trách nhiệm và nêu gương của người đứng đầu tổ chức.

 

Mặt khác, lãnh đạo phát triển kinh tế phải thực hiện đồng bộ với giải quyết các vấn đề xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Huy động và phát huy nhiều nguồn lực cho đầu tư, phát triển, chú trọng đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

 

Song song với đó, cần xác định rõ tiềm năng, thế mạnh, các nhiệm vụ trọng tâm, công trình trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai sót. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân vi phạm kỷ luật. Đồng thời, phải tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết.

 

Trung tâm huyện Đức Trọng
Trung tâm huyện Đức Trọng

 

PV: Đồng chí có thể cho biết mục tiêu và phương hướng tổng quát trong 5 năm tới? Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu này, cần có những giải pháp cụ thể nào?

 

Đồng chí NGUYỄN NGỌC PHÚC: Mục tiêu đặt ra trong 5 năm tới đó là phát triển Đức Trọng trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại của tỉnh. Tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa thị trấn Liên Nghĩa và một số xã kế cận, đạt tiêu chí đô thị loại 3 làm tiền đề xây dựng thị xã.

 

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Đức Trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục đổi mới tăng trưởng kinh tế, trong đó tập trung thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp. Huy động các nguồn lực xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp với định hướng phát triển của huyện. Đồng thời, tiếp tục phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào sản xuất; thu hút các nguồn lực đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, phát triển chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tập trung lãnh đạo xây dựng NTM trong quá trình đô thị hóa, hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM trong quá trình đô thị hóa và huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 

 

Mặt khác, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với nhiều loại hình, quy mô và thành phần kinh tế; thu hút đầu tư phát triển các dự án trong Khu Công nghiệp Phú Hội; lập quy hoạch và đầu tư xây dựng Khu Công nghiệp mới Phú Bình. Phát triển mạng lưới thương mại gắn với quy hoạch phát triển đô thị, kêu gọi đầu tư một số siêu thị, khu thương mại dọc Quốc lộ 20; nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống chợ; phát triển huyện Đức Trọng trở thành trung tâm thương mại của tỉnh. 

 

Ngoài ra, phát huy lợi thế du lịch của địa phương với các loại hình du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, du lịch tham quan, nghiên cứu... Xây dựng các dự án du lịch như: hồ Đại Ninh, hồ Nam Sơn, suối khoáng nóng P’Ren, du lịch tại núi Voi, thác Pongour, thác Liên Khương, thác Bảo Đại, các làng nghề, làng văn hóa; xây dựng các tour du lịch dã ngoại Tà Năng - Phan Dũng, Tuyền Lâm - Làng Gà. Đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ cho phát triển du lịch.

 

Cùng đó, cần tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp, sắp xếp lại các trường học công lập, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học phù hợp điều kiện của địa phương. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, hiện đại; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư cho giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao, hoàn thiện các thiết chế văn hóa. Thực hiện tốt các chính sách xã hội; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Phát triển sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; tranh thủ các nguồn lực đầu tư cho y tế, thực hiện tốt lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân và các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Đồng thời, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu: nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong quản lý, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên đất, nước, rừng, khoáng sản. Huy động các nguồn lực thực hiện các dự án vệ sinh môi trường; xây dựng cơ chế xã hội hóa về thu gom, xử lý và tái chế rác thải. Quản lý, bảo vệ, phát triển rừng hiệu quả, cải thiện môi trường sinh thái. Song song với các nhiệm vụ trên, cần đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 

PV: Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!

 

THY VŨ (thực hiện)

Lượt xem: 186
Liên quan
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000285654
  • Đang online: 55
  • Trong tuần: 4.649
  • Trong tháng: 27.461
  • Trong năm: 57.895