Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 – 2025: Hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh từ vai trò lãnh đạo của Đảng In trang
27/08/2020 07:28 SA

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (gọi tắt là Đảng ủy Khối) luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò lãnh đạo và tham gia lãnh đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, doanh nghiệp; đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành; góp phần không nhỏ vào sự phát triển của địa phương. 

 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho các đơn vị làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

Lãnh đạo Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho các đơn vị làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

 

Nổi bật nhất phải ghi nhận công tác lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng ở các doanh nghiệp như: Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng (Công ty Xổ số Lâm Đồng), Công ty Xăng dầu Lâm Đồng, Điện lực Lâm Đồng và Công ty Cấp thoát nước Lâm Đồng... Mặc dù hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng tại các đơn vị vẫn còn gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ, Thường vụ Đảng ủy Khối; với sự lãnh đạo năng động, phù hợp thực tế từng đơn vị của cấp ủy đảng, các đơn vị, doanh nghiệp liên tục có những bước phát triển ổn định, một số đơn vị nâng cao được hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển doanh nghiệp ổn định, bền vững. Công ty Xổ số Lâm Đồng là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và tuân thủ các quy định chung của Nhà nước; cấp ủy đã lãnh đạo doanh nghiệp đề ra những giải pháp thiết thực để triển khai thực hiện nghị quyết của chi bộ đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả, cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát thị trường, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, xây dựng thương hiệu, uy tín vé số kiến thiết Lâm Đồng. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các chỉ tiêu về doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận cũng đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, tổng doanh thu 5 năm qua đạt trên 12.000 tỷ đồng (tăng 105% so với nhiệm kỳ trước), trong đó thuế kinh doanh nộp ngân sách nhà nước 3.474 tỷ đồng (tăng 148% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015). Việc làm của người lao động được ổn định, đời sống được nâng lên. Đặc biệt, Công ty là một trong những đơn vị thực hiện rất tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ quỹ vì người nghèo… Theo Đảng bộ Công ty Xổ số Lâm Đồng, để đạt được những kết quả nêu trên, ngay sau khi Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Đảng ủy Công ty đã kịp thời ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, để làm cơ sở cho việc xây dựng và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm trong Đảng bộ. Không chỉ vậy, trong quá trình kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Công ty Xổ số Lâm Đồng còn lồng ghép một số nội dung chuyên đề về công tác tăng cường chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 10 của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, về những điều đảng viên không được làm; kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập cá nhân; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của đảng viên, tổ chức Đảng. 

 

Tương tự, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng là đơn vị vừa cổ phần hóa tháng 6/2018 và hiện Nhà nước nắm giữ 40% vốn điều lệ. Công ty hiện có 14 đơn vị trực thuộc và gần 500 lao động. Đảng ủy Công ty đã đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo khi thay đổi mô hình hoạt động. Trước tiên, Đảng ủy tập trung vào đổi mới hoạt động sao cho sát với thực tế hoạt động của công ty cổ phần, cơ cấu lại tổ chức cho phù hợp với mô hình mới. Xác định những việc còn tồn tại, hạn chế về lĩnh vực cấp thoát nước trên địa bàn, từ đó đề ra những giải pháp cụ thể để khắc phục. Đảng ủy Công ty xác định, cần phải làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ; giảm thiểu các thủ tục liên quan đến cấp thoát nước. Rút ngắn thời gian lắp mới, nhanh chóng, cơ động sửa chữa đường ống bể vỡ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác chăm sóc khách hàng; công tác ghi thu, sửa chữa; đẩy mạnh công tác chống thất thoát; trang bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị để đảm bảo việc cấp nước và xử lý nước thải phục vụ tốt cho Nhân dân trong toàn tỉnh. Cùng với đổi mới phương thức hoạt động sát với thực tiễn, và việc thực hiện tốt nhiệm vụ phát huy vai trò tổ chức Đảng, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng còn chủ trương tạo động lực phấn đấu cho người lao động với tinh thần “thấy việc gì khó càng phải quyết tâm, càng phải đổi mới hoạt động”.

 

Mặt khác, người lao động của Công ty cũng chính là những cổ đông nên phải có trách nhiệm xây dựng doanh nghiệp. Kết quả, doanh thu của Công ty năm sau luôn cao hơn năm trước, nếu như năm 2017 chỉ đạt 193 tỉ đồng thì năm 2019 đạt 215 tỷ đồng, và năm 2020 ước đạt 254 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 10,3 triệu đồng/tháng; đời sống cán bộ, người lao động từng bước được nâng lên, các chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ. 

 

Với đội ngũ 1.007 người lao động, 302 đảng viên, sinh hoạt tại 25 chi bộ trực thuộc, những năm qua, cấp ủy, tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Lâm Đồng đã đưa ra nhiều giải pháp, nhằm nâng cao sự lãnh đạo của Đảng trong nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là sản xuất, kinh doanh điện năng, phục vụ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - an ninh, quốc phòng, đảm bảo đời sống, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công ty Điện lực Lâm Đồng đặc biệt quan tâm đến củng cố, kiện toàn Đảng bộ; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sức chiến đấu của đảng viên trong toàn Đảng bộ. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ Công ty đã đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh ra quyết định kết nạp 100 đảng viên mới

 

Xác định lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy đảng trong doanh nghiệp chính là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được giao, tuy còn không ít khó khăn, nhưng các doanh nghiệp đã chủ động có các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là lãnh đạo phong trào thi đua sáng tạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh mà điển hình như ở Đảng bộ Công ty Xăng dầu Lâm Đồng. Trong bối cảnh thị trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh gay gắt, sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Đảng ủy Công ty luôn chỉ đạo sát sao, quán triệt, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên đoàn kết, thi đua lao động, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, cùng vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng ủy Công ty cũng chủ động đề ra các giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực, đó là xác định chủ đề thi đua mỗi năm để lãnh đạo phong trào thi đua. Trên cơ sở này, Đảng ủy Công ty phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh phát động và tổ chức triển khai các chương trình thi đua để thúc đẩy đảng viên, người lao động hăng hái tham gia. Chính từ kết quả thi đua đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ, phát triển mới 7 cửa hàng xăng dầu, doanh thu tăng 6,8%/năm, lợi nhuận tăng 21,6%, nộp ngân sách tăng 24%/năm, thu nhập bình quân của người lao động cũng tăng trung bình 3%/năm. 

 

Nhìn chung, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đạt kết quả tốt, doanh thu năm sau cao hơn năm trước; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cho người lao động, đóng góp tích cực vào số thu ngân sách nhà nước ở địa phương. 

 

THỤY TRANG

Lượt xem: 37
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000145138
  • Đang online: 42
  • Trong tuần: 3.230
  • Trong tháng: 22.468
  • Trong năm: 137.843