Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Trọng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 In trang
30/07/2020 07:25 SA

(LĐ online) - Sáng 29/7, với tinh thần “Đoàn kết- dân chủ- kỷ cương- đổi mới- phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Trọng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc với sự có mặt của 300 đại biểu chính thức đại diện cho 4.612 đảng viên thuộc 65 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ huyện. Đồng chí Trần Đức Quận – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Quốc Lợi - Vụ phó Vụ 7, Ủy ban Kiểm tra TW Đảng đã tới dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đai diện lãnh đạo các Sở, ngành. Trước đó, Đại hội đã tổ chức phiên trù bị vào chiều 28/7.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc – Bí thư Huyện ủy Đức Trọng phat biểu khai mạc
Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc – Bí thư Huyện ủy Đức Trọng phát biểu khai mạc

 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc – TUV, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng nhấn mạnh: 5 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Đức Trọng đã đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đã đề ra, tạo ra những chuyển biến trên các lĩnh vực  kinh tế- xã hội; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trên địa bàn huyện đã có những thay đổi đáng kể. Tuy vậy, vẫn còn một số mặt hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo; chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện. Vì vậy, nhiệm vụ tại Đại hội này là phân tích, đánh giá đúng tình hình các mặt hoạt động của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ qua; tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, trên cơ sở đánh giá, phân tích, dự báo và quán triệt ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại hội có trách nhiệm đề ra phương hướng, nhiệm vụ, nhất là những giải pháp cụ thể về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể để triển khai thực hiện một cách hiệu quả nhất.

 

Sau khi Đại hội báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, đã thông qua báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XII. Nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm và trong giai đoạn đạt khá; hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch; đặc biệt là các chỉ tiêu như giảm nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt ở mức khá cao so với Nghị quyết đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực từ nông nghiệp chuyển sang công nghiệp, thương mại và dịch vụ; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị được tập trung đầu tư xây dựng, gắn với thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các khâu đột phá và các dự án trọng điểm từng bước được triển khai thực hiện, để thúc đẩy phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội. Lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là vùng đồng bào dân tộc và chính sách người có công. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng được chú trọng. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được triển khai nghiêm túc và đạt nhiều kết quả thiết thực. Một số chỉ tiêu cụ thể huyện Đức Trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 9% (năm 2019 là 526 tỷ đồng); kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 đạt 440 triệu USD. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 87 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1%; tỷ lệ BHYT toàn dân đạt 85%; 100% số xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Đức Trọng vừa vinh dự đón nhận bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối tháng 6/2020...

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Đức Quận đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Đức Trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh, bước vào thời kỳ mới, trước những thời cơ, vận hội mới, đồng thời vừa phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đề ra trong nhiệm kỳ tới là: “Đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá trong cả nước”. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, đòi hỏi từng ngành, từng địa phương phải nỗ lực cố gắng không ngừng, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong mọi tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đối với Đảng bộ huyện Đức Trọng, trong báo cáo chính trị đã xác định khá rõ mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Vì vậy, đồng chí đề nghị các đại biểu dự Đại hội hôm nay cần tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện những mục tiêu mà Đảng bộ huyện đã đề ra. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể như: Tập trung vào việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, tập trung đổi mới, sắp xếp và hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với Đề án vị trí việc làm và tinh giảm biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các loại cây trồng có giái trị kinh tế cao, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp của địa phương...; phấn đấu xây dựng 100% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao, xây dựng trên 50% Khu dân cư tiêu biểu; trong đó, trên 30% Khu dân cư kiểu mẫu; xây dựng huyện Đức Trọng đạt tiêu chuẩn thị xã như chủ đề Đại hội. Bên cạnh đó, cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện cần quan tâm chăm lo, phát triển toàn diện văn hóa – xã hội, cải thiện hiệu quả quản lý phát triển xã hội tiến bộ, hài hòa, công bằng, an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống, kịp thời giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc mà Nhân dân quan tâm...

 

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc – TUV, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng đã thay mặt Đoàn Chủ tịch và Đại hội tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận; đồng thời, hứa với đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo của tỉnh: Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Đức Trọng sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu  đã đạt được, giữ vững sự đoàn kết thống nhất; kiên định, kiên trì với mục tiêu, chỉ tiêu đã xác định; nỗ lực phấn đấu vượt qua thách thức, khó khăn, quyết tâm cao độ để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII.

 

Chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Trọng tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục tham luận thảo luận góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng biểu Đảng bộ huyện lấn thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Trọng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025  diễn ra trong 3 ngày, từ 28 – 30/7/2020.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

 

Đại biểu tham dự Đại hội
Đại biểu tham dự Đại hội

 

Lãnh đạo huyện Đức Trọng tặng hoa, quà cho Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân
Lãnh đạo huyện Đức Trọng tặng hoa, quà cho Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân

 

Đồng chí Trần Đức Quận – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đồng chí Trần Đức Quận – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

THY VŨ

Lượt xem: 142
Liên quan
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000285758
  • Đang online: 69
  • Trong tuần: 4.753
  • Trong tháng: 27.565
  • Trong năm: 57.999