CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 Đoàn kết, đổi mới, xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh, phát triển toàn diện, bền vững In trang
30/07/2020 02:08 CH

Trong nhiệm kỳ qua, trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc thành phố Đà Lạt đã đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Nhân sự kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân đã dành cho phóng viên Báo Lâm Đồng cuộc phỏng vấn xoay quanh những thành tựu nổi bật 5 năm qua, giúp bạn đọc hình dung ra những đổi thay đáng kể của thành phố.

 

Bí thư Thành ủy Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân
Bí thư Thành ủy Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân

PV: Nhìn lại nhiệm kỳ qua, với những điều kiện thuận lợi cơ bản để Đà Lạt bứt phá, tăng tốc và với quyết tâm chính trị cao nhất, bằng hành động quyết liệt, sáng tạo, tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” xuyên suốt nhiệm kỳ của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền là nhân tố quan trọng hàng đầu để đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng đã đề ra. Vậy những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ thành phố Đà Lạt là gì, thưa Bí thư Thành ủy?

 

Bí thư HUỲNH THỊ THANH XUÂN: Nhiệm kỳ qua, thành phố Đà Lạt luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước mà điển hình như Quyết định 1528/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành về một số “cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Đà Lạt” và chủ trương, định hướng “xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh”, của các bộ, ngành Trung ương. Đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thông qua các chủ trương và đầu tư nguồn lực cho thành phố. Đó là việc ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 13/9/2016 của Tỉnh ủy về “Phát triển thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2030”, cùng với sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi, tạo niềm tin cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ.

 

Cụ thể, về phát triển kinh tế, trong nhiệm kỳ qua, thành phố Đà Lạt đã khai thác, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế so sánh để phát triển kinh tế nhanh, bền vững với mức tăng trưởng cao, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của tỉnh; thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân chung của tỉnh và cả nước, các lĩnh vực thế mạnh tiếp tục được khẳng định, đóng góp quan trọng vào thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh. Về du lịch, dịch vụ, thương mại được coi là ngành kinh tế động lực, quyết định đến sự tăng trưởng của thành phố với tỷ trọng đạt 67,5% trong cơ cấu kinh tế. 

 

Thành phố Đà Lạt được các tạp chí du lịch uy tín trên thế giới bình chọn là một trong những điểm du lịch hấp dẫn, là thành phố đáng đến, đáng sống của thế giới và năm 2017 được nhận giải thưởng “Thành phố bền vững về môi trường ASEAN”, năm 2018 được nhận giải thưởng “Thành phố du lịch sạch ASEAN” do Hiệp hội các nước ASEAN trao tặng. Đà Lạt thực sự là điểm đến hấp dẫn, an toàn, văn minh và thân thiện, để lại ấn tượng tốt trong lòng du khách. Tổng giá trị doanh thu dịch vụ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015 - 2020 đạt 61.649 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 388 triệu USD, đạt 111% so với kế hoạch đề ra.

 

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển cả về quy mô và chất lượng; mô hình sản xuất đa dạng, cơ cấu cây trồng hợp lý, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Hoạt động kết nối giao thương, quảng bá, xúc tiến thương mại và thực hiện chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm được duy trì thường xuyên. Nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” đã khẳng định được giá trị thương hiệu với thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời cũng khẳng định tính đặc trưng riêng của sản phẩm nông nghiệp địa phương. 

 

Các làng hoa truyền thống được bảo tồn và phát triển, hoạt động du lịch kết hợp với nông nghiệp được khuyến khích, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

 

Về văn hóa - xã hội, nổi bật với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được mở rộng, tác động tích cực đến nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa và phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách”. Lễ hội Hoa Đà Lạt sau tám kỳ tổ chức thành công, nhất là Festival Hoa lần thứ VIII năm 2019 đã để lại dấu ấn tốt đẹp, ngày càng khẳng định và nâng cao uy tín thành phố Festival Hoa đối với Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

 

Nhìn chung, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thành phố tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch kịp thời và đề ra nhiều giải pháp cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ XI và các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy. Trong giai đoạn 2015 - 2020, thành phố đã có những bước phát triển nhanh và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI đã đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành du lịch - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông - lâm nghiệp; khai thác thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế du lịch - dịch vụ và nông nghiệp, lượng khách đến Đà Lạt tăng hàng năm, thương hiệu du lịch Đà Lạt ngày càng được khẳng định; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả. 

 

Đạt được những thành tựu cơ bản nêu trên chính là nhờ cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động, sáng tạo, đổi mới và quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành có hiệu quả nhiệm vụ “Xây dựng chính quyền kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân”. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Phần lớn cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thẳng thắn, trung thực, sâu sát, gần gũi, lắng nghe, tận tụy phục vụ Nhân dân; đổi mới tư duy và phong cách lãnh đạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; năng lực, trình độ ngày càng đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ được giao và yêu cầu đổi mới. Đặc biệt, Nhân dân thành phố cần cù, sáng tạo, ham học hỏi, mạnh dạn trong cách nghĩ, cách làm; phần lớn các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn luôn nỗ lực vượt khó, chủ động đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, đóng góp ngày càng to lớn cho sự phát triển của thành phố.

 

Lãnh đạo tỉnh và thành phố bấm nút khai trương Trung tâm Điều hành thông minh thành phố Đà Lạt. Ảnh: Chính Thành
Lãnh đạo tỉnh và thành phố bấm nút khai trương Trung tâm Điều hành thông minh thành phố Đà Lạt. Ảnh: Chính Thành

 

PV: Để tiếp tục phát huy truyền thống của thành phố Anh hùng, phát huy những thành tựu to lớn mà trong cả nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đạt được, Đảng bộ thành phố sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu nào để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Lạt nhiệm kỳ 2020 - 2025, xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin của Nhân dân, thưa Bí thư?

 

Bí thư HUỲNH THỊ THANH XUÂN: Đảng bộ thành phố bước vào nhiệm kỳ mới trong bối cảnh tình hình chính trị - xã hội của đất nước tiếp tục ổn định, vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng nâng lên trên trường quốc tế; kinh tế Việt Nam giữ được đà tăng trưởng và ngày càng hội nhập sâu rộng, nhất là với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Trong tỉnh, sự đầu tư mạnh mẽ vào kết cấu hạ tầng tạo động lực cho những bước phát triển nhanh và thúc đẩy sự bứt phá của các ngành kinh tế động lực là du lịch, dịch vụ, nông nghiệp... Thành phố cần tập trung vào thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong báo cáo chính trị. Phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân cùng với những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được trong các nhiệm kỳ qua là nền tảng, là điều kiện thuận lợi để thành phố triển khai thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII. 

 

Đảng bộ cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo, tính chiến đấu, vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những vấn đề khó, nhạy cảm, phức tạp; có dũng khí trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, có bản lĩnh trong xử lý kỷ luật, đảm bảo sự nghiêm minh của tổ chức Đảng. Mở rộng không gian đô thị, xây dựng Đà Lạt trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch văn hóa di sản tầm quốc gia, khu vực và quốc tế. Đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. Phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Phát huy dân chủ, sức sáng tạo, ý chí, khát vọng của toàn dân; giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và hệ thống chính trị; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội; xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh, đô thị di sản, đô thị tăng trưởng xanh, phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại.

 

PV: Xin cảm ơn Bí thư Thành ủy đã trả lời phỏng vấn Báo Lâm Đồng, chúc Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ XII thành công tốt đẹp!

 

Thành phố Đà Lạt nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Thành phố Đà Lạt nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

 

NGUYỆT THU (Thực hiện)

Lượt xem: 158
Liên quan
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000285652
  • Đang online: 53
  • Trong tuần: 4.647
  • Trong tháng: 27.459
  • Trong năm: 57.893