Tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Lạt khóa XII In trang
30/07/2020 03:11 CH
Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

 

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội


13 giờ 30':

(LĐ online) - Chiều 30/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Lạt khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục phiên làm việc với một trong những nội dung quan trọng là bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Đồng chí Ôn Hải Điệp – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đồng chí Ôn Hải Điệp – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


14 giờ 00':

Tiếp tục chương trình Đại hội, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, các tổ chức cơ sở đảng và các tầng lớp nhân dân trong thành phố, Tiểu ban nội dung đã tổng hợp để báo cáo kết quả tiếp thu ý kiến với Đại hội về những ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Các đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


Tại Đại hội, đại diện các đơn vị, Đảng bộ tiêu biểu của Đảng bộ thành phố đã có nhiều tham luận thảo luận, đóng góp sôi nổi, trí truệ và trách nhiệm về nhiều nội dung tâm huyết, thiết thực. 
 

Đảng bộ Trường THPT Trần Phú tham luận về nội dung “Giải pháp triển khai thực hiện các Quy định về trách nhiệm nêu gương của Ban Bí thư (khóa XI), Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII)”
Đảng bộ Trường THPT Trần Phú tham luận về nội dung “Giải pháp triển khai thực hiện các Quy định về trách nhiệm nêu gương của Ban Bí thư (khóa XI), Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII)”