Tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Lạt khóa XII In trang
30/07/2020 03:11 CH
Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

 

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội


13 giờ 30':

(LĐ online) - Chiều 30/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Lạt khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục phiên làm việc với một trong những nội dung quan trọng là bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Đồng chí Ôn Hải Điệp – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đồng chí Ôn Hải Điệp – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


14 giờ 00':

Tiếp tục chương trình Đại hội, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, các tổ chức cơ sở đảng và các tầng lớp nhân dân trong thành phố, Tiểu ban nội dung đã tổng hợp để báo cáo kết quả tiếp thu ý kiến với Đại hội về những ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Các đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


Tại Đại hội, đại diện các đơn vị, Đảng bộ tiêu biểu của Đảng bộ thành phố đã có nhiều tham luận thảo luận, đóng góp sôi nổi, trí truệ và trách nhiệm về nhiều nội dung tâm huyết, thiết thực. 
 

Đảng bộ Trường THPT Trần Phú tham luận về nội dung “Giải pháp triển khai thực hiện các Quy định về trách nhiệm nêu gương của Ban Bí thư (khóa XI), Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII)”
Đảng bộ Trường THPT Trần Phú tham luận về nội dung “Giải pháp triển khai thực hiện các Quy định về trách nhiệm nêu gương của Ban Bí thư (khóa XI), Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII)”

 

Đảng bộ Y tế thành phố trình bày tham luận về “Kết quả xây dựng đội ngũ thầy thuốc thành phố và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới”
Đảng bộ Y tế thành phố trình bày tham luận về “Kết quả xây dựng đội ngũ thầy thuốc thành phố và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới”


14 giờ 20':
 

Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân – Bí thư Thành ủy Đà Lạt thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phần bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố
Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân – Bí thư Thành ủy Đà Lạt thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phần bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố


Đại hội tiến hành công tác nhân sự, bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Lạt khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy khóa XI, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá: Trong nhiệm kỳ vừa qua, tập thể Ban Chấp hành và cá nhân từng đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, lãnh đạo Đảng bộ triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Lạt, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Những kết quả đã đạt được, cũng như những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ gắn liền với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. 

 

Đến thời điểm này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng tôi tin tưởng rằng, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII sẽ được bầu tại Đại hội lần này sẽ tiếp nối, phát huy tốt hơn nữa truyền thống và những thành tích mà Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đạt được, tiếp tục lãnh đạo Đảng bộ thành phố đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Các đại biểu nghiên cứu phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII
Các đại biểu nghiên cứu phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII


Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bí thư Thành ủy Đà Lạt khóa XI Huỳnh Thị Thanh Xuân báo cáo với Đại hội phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 09/8/2019 của Tỉnh ủy Lâm Đồng, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI đã đề nghị số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII là 41 đồng chí; giới thiệu 46 đồng chí để bầu lấy 41 đồng chí (số dư là 5 đồng chí, đạt tỷ lệ 12,2%).

 

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Lạt khóa XII bảo đảm cơ cấu ở các ngành, địa phương, đơn vị và căn cứ vào vị trí, tầm quan trọng của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Ban Chấp hành trong khóa mới. 

 

Ngoài phải đảm bảo tiêu chuẩn của tất cả chức danh dự kiến đảm nhiệm, nhân sự ứng cử Ban Chấp hành phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn chung: Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và Nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng, tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo; có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và theo quy định của Đảng, Nhà nước; có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm độ tuổi theo quy định…
 

Các đại biểu biểu quyết nhất trí với số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 41 đồng chí
Các đại biểu biểu quyết nhất trí với số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 41 đồng chí


Căn cứ quy định tại Điều 19 Quy chế bầu cử trong Đảng và số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII đã được Đại hội vừa thống nhất thông qua, Đại hội đã thông qua danh sách dự kiến bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI chuẩn bị. 

 

Đại hội tiếp tục thảo luận tổ về phương án nhân sự, danh sách dự kiến nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và làm thủ tục ứng cử, đề cử tại tổ theo quy định.

Lượt xem: 15
Liên quan
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000097703
  • Đang online: 36
  • Trong tuần: 3.048
  • Trong tháng: 5.686
  • Trong năm: 90.408