Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Trọng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 In trang
31/07/2020 07:21 SA

* Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Trọng.

 

(LĐ online) - Ngày 30/7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Trọng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục các chương trình làm việc tiếp theo và họp phiên bế mạc Đại hội. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tới dự. 

 

Đảng bộ huyện Đức Trọng khóa XIII ra mắt đại hội
Đảng bộ huyện Đức Trọng khóa XIII ra mắt đại hội

 

Như Báo Lâm Đồng đã đưa tin, trong ngày làm việc chính thức 29/7, Đại hội Đảng bộ huyện Đức Trọng lần thứ XIII đã hoàn thành các chương trình đề ra, bầu Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 40 đồng chí. BCH Đảng bộ huyện khóa mới đã tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, bầu Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) và Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy khóa XIII.

 

Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới
Bỏ phiếu bầu BCH khóa mới

 

Bước sang ngày làm việc thứ 3, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đã báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất. Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Đức Trọng khóa XIII đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; BCH đã bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Văn Cường và Lê Hồng Khánh giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy; bầu UBKT Huyện ủy gồm 6 đồng chí, đồng chí Hà Phước Bình giữ chức Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy khóa XIII. Cũng tại kỳ họp thứ nhất của UBKT Huyện ủy khóa XIII đã bầu chức danh Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy gồm 2 đồng chí, đó là: Đồng chí Đoàn Thị Mai Hương và Cù Thị Ngọc Yến.

 

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 23 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

 

Buổi chiều cùng ngày, BCH Đảng bộ khóa XIII và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên đã ra mắt Đại hội. Thay mặt BCH Đảng bộ huyện khóa XIII, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - Bí thư Huyện ủy đã hứa với Đại hội, với Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong BCH, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, phát huy trách nhiệm được giao, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nghị quyết Đại hội, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII vào cuộc sống và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

 

Các đại biểu bỏ phiếu thông qua nghị quyết đại hội
Các đại biểu bỏ phiếu thông qua nghị quyết đại hội

 

Nhân dịp này, Đại hội cũng đã tặng những phần quà ý nghĩa cho các đồng chí thôi không tham gia Ban chấp hành khoá mới.

 

Đại hội đã thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo Văn kiện của Trung ương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đồng thời tiếp thu và giải trình các ý kiến góp ý vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII; thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện,100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với quyết tâm: Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của huyện, tranh thủ các nguồn lực đầu tư của Tỉnh và Trung ương, các nguồn vốn ngoài ngân sách để phát triển Đức Trọng trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại của tỉnh. Tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa thị trấn Liên Nghĩa và một số xã kế cận, đạt tiêu chí đô thị loại 3 làm tiền đề để xây dựng thị xã. Tập trung đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện, bền vững và xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa. Hỗ trợ phát triển các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, thương mại, công nghiệp. Đảm bảo về môi trường; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; phát huy dân chủ, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh.

 

Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội
Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội

 

Phát biểu bế mạc tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - Bí thư Huyện ủy khóa XIII, đã nhấn mạnh: Để phát huy kết quả tốt đẹp của Đại hội, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, trước hết, Đảng ủy các xã, thị trấn, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, các cơ quan thông tin cần tập trung tuyên truyền và tổ chức quán triệt thật tốt Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện; tập trung xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết với những nội dung và biện pháp cụ thể. Cùng đó, các cấp, các ngành cần phát huy những kết quả đã đạt được, phát huy tính năng động, sáng tạo; tận dụng lợi thế tiềm năng của địa phương; đồng thời khắc phục kịp thời những tồn tại, tập trung sức đưa nền kinh tế của huyện phát triển nhanh và bền vững. Chú trọng chăm lo giải quyết tốt các vấn đề về văn hóa – xã hội; quan tâm củng cố quốc phòng - an ninh. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” trong nội bộ; thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục khẳng định vị thế của Đức Trọng là một trong những địa bàn kinh tế động lực của tỉnh.